Přejít na hlavní obsah

START:
28. 2. 2024

Ceny pozemků v okolí Jaderné elektrárny Temelín rostou o 20 % rychleji než v přilehlých lokalitách, prokázala rozsáhlá studie

Rozsáhlá studie provedená na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích poskytuje odpověď na jednu z otázek, kterou si kladli obyvatelé v okolí elektrárny: Jak provoz Jaderné elektrárny Temelín ovlivní ceny nemovitostí v této lokalitě? Srovnávací studie zaznamenala výrazné tempo růstu cen.  Bylo zjištěno, že pozemky v bezprostředním okolí Jaderné elektrárny Temelín dnes vykazují nárůst indexu cen o 20 až 30 % ve srovnání s ostatními sledovanými lokalitami. Nemovitostní trh tak vnímá lokalitu JETE jakožto jednu z nejrychleji rozvíjeních se lokalit, a to i ve srovnání např. s krajským městem České Budějovice.

Jaderná elektrárna Temelín (dále JETE) patří spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany mezi nejvýznamnější prvky energetické infrastruktury České republiky. Stavbu JETE v devadesátých letech provázel odpor ekologických aktivistů i rakouských představitelů. Nakonec i česká vláda rozhodla o dostavbě těsnou většinou. „Hlavní argumenty proti byly: Nikdy se nespustí, nikdy se to nevrátí. Opak byl pravdou, spustila se a investice je už dávno zpět. Jedním z argumentů proti, který zmiňovalo například sdružení Jihočeské matky, měl být fakt, že obyvatelům v okolí se znehodnotí nemovitosti. Klesne jejich cena i cena pozemků. Toto provází každou větší průmyslovou stavbu. Jedině budoucnost dá ale jasný důkaz. A v případě Temelína již jasno máme, ceně pozemků to naopak významně pomohlo,“ říká Ing. Ladislav Kříž, manažer útvaru a hlavní mluvčí Komunikace ČEZ.

Výzkum se zaměřil na vývoj cen nemovitostí v okolí tohoto zdroje v dosud nejvyšší poznané míře retrospektivity, a to již od roku 1995, tedy od období výstavby, až po rok 2022. Výzkum potvrdil, že daná oblast vykazuje značná specifika. Ve třetím časovém úseku (2016–2022) ceny bytových jednotek překonávají jak průměrné hodnoty pro srovnatelně velké municipality, průměru kraje a ČR, tak i hodnoty sledované kontrolní oblasti. Nejzajímavější vývoj však přináší sledování indexů cen stavebních pozemků. Výrazný růst cen pozemků od roku 2010 má setrvalý trend, podle indexu, který studie využívá, se z indexu 100 v roce 2010 dostal na index 437 v roce 2022. Obavy obyvatel a nevládních organizací z poklesu cen pozemků v okolí jaderného zdroje se tak nepotvrdily.

Graf: Srovnání nemovitostního trhu – stavební parcely

Graf: Srovnání nemovitostního trhu – stavební parcely

Zdroj: vlastní zpracování v rámci SROVNÁVACÍ STUDIE VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ V REGIONU ELEKTRÁRNY TEMELÍN A KONTROLNÍ OBLASTI OD ROKU 1995 PO SOUČASNOST, Ústav znalectví a oceňování VŠTE

„JETE patří mezi významné zaměstnavatele v regionu (cca 1300 zaměstnanců ČEZ, a.s., cca 700 pracovníků dodavatelských společností). Přestože provozovatel nezveřejňuje výši průměrných mezd, lze se domnívat, že pracovníci patří mezi průměrně až nadprůměrně situované osoby. Nabízí se proto hypotéza, že rostoucí trend cenových indexů stavebních pozemků od r. 2010 souvisí se zájmem těchto pracovníků o pořízení vlastního bydlení v komfortní dojezdové vzdálenosti od pracoviště. Tuto hypotézu by ale bylo nutné potvrdit dalším výzkumem,“ říká spoluautor studie Ing. Tomáš Krulický, MBA, PhD.

Kompletní studie ke stažení v PDF – SROVNÁVACÍ STUDIE VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ V REGIONU ELEKTRÁRNY TEMELÍN A KONTROLNÍ OBLASTI OD ROKU 1995 PO SOUČASNOST. (soubor PDF, 2,1 MB)

Studie zveřejněna se souhlasem zadavatele – společností ČEZ, a.s. Využitá data i metodologie jsou objektivní bez zásahu zadavatele.

 

Menu