Kontakt

Adresa

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav podnikové strategie
Nemanická 436/7,370 10 České Budějovice

 

Telefon & Email

+420 387 842 111 – Podatelna, recepce

+420 387 842 144 – Studijní oddělení (praxe, potvrzení o studiu, poplatky, stipendia, přijímací řízení (přihláška), dotazy ohledně studia (přerušení, ukončení…)

Ústavy (dotazy ohledně závěrečné práce, chod předmětů, kontaktovat vyučujícího, SZZ, obhajoby, problémy s docházkou)
+420 380 070 205 – Ústav podnikové strategie
+420 387 842 141 – Ústav technicko-technologický
+420 387 842 174 – Ústav znalectví a oceňování

+420 778 775 713 – Zahraniční oddělení/department of foreign relations

E-mail: vstecb@vstecb.cz
Studijní oddělení: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz

Ostatní

ID datové schránky: 72pj9jc
IČ: 75081431
DIČ: CZ75081431
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111190117 / 2700

 

Umístění