Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Identifikační údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
FairData Professionals a.s.
Mgr. Richard Otevřel a Mgr. Ing Jana Duchková
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: dpo.vstecb@fairdata.cz
tel. +420 255 000 376