Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Identifikační údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Tyler’s Co. s.r.o.
IČ: 076 33 696
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Bílkova 855/19, PSČ 110 00
Kontaktní osoba pověřence:
JUDr. Alexandra Karlachová, Dr. h.c.
e-mail: poverenec@tylers.co