Harmonogram

Harmonogram AR 2023/2024 – zimní semestr
Zahájení akademického roku 18. 9. 2023
Období výuky 18. 9. 2023 – 17. 12. 2023
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 18. 9. 2023 – 22. 10. 2023
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 18. 9. 2023 – 31. 10. 2023
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 18. 9. 2023 – 31. 10. 2023
2. 1. 2024 – 31. 1. 2024
Přijímání žádostí o přihlášení k praxi 18. 9. 2023 – 17. 12. 2023
Přijímání žádostí o uznání praxe 18. 9. 2023 – 12. 11. 2023
Den otevřených dveří 08. 11. 2023, 22. 11. 2023
Zkouškové období 3. 1. 2024 – 4. 2. 2024
Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám (vč. Obhajoby) do 10. 1. 2024
Obhajoby (Bc. studium včetně SZZ) 24. 1. 2024 – 2. 2. 2024
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 24. 1. 2024 – 2. 2. 2024
Zveřejnění rozvrhů 1. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 2023 – 13. 9. 2023
Zápis seminárních skupin 6. 9. 2023 – 13. 9. 2023
Promoce studentů 19. 2. 2024 – 23. 2. 2024
Zimní prázdniny 18. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Harmonogram AR 2023/2024 – letní semestr
Období výuky 4. 3. 2024 – 2. 6. 2024
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024
Podání přihlášek ke studiu – programy v anglickém jazyce 1. 11. 2023 – 31. 1. 2024
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 4. 3. 2024 – 7. 4. 2024
Přijímání žádostí o přihlášení k praxi 4. 3. 2024 – 15. 9. 2024
Přijímání žádostí o uznání praxe 4. 3. 2024 – 28. 4. 2024
Den otevřených dveří 14. 02. 2024, 28. 02. 2024
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. 2024 – 30. 4. 2024
Zkouškové období 3. 6. 2024 – 30. 6. 2024
Prodloužené zkouškové období * 26. 8. 2024 – 1. 9. 2024
Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám
(vč. obhajoby)
do 10. 6. 2024
Obhajoby (Bc. studium včetně SZZ) 24. 6. 2024 – 14. 7. 2024
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 24. 6. 2024 – 14. 7. 2024
Přijímací zkouška NMgr. studium
v anglickém jazyce
29. 11. 2023, 16. 1. 2024,
13. 3. 2024, 2. 5. 2024
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
5. 6. 2024
Přijímací zkouška NMgr.
Znalectví – písemná část
5. 6. 2024
Přijímací zkouška NMgr.
Znalectví – ústní část
12. – 14. 6. 2024
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
5. 6. 2024
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
5. 6. 2024
Přijímací zkouška NMgr. studium
Strojírenství
5. 6. 2024
Promoce studentů 9. – 13. 9. 2024
Zveřejnění rozvrhů 16. 2. 2024
Zápis předmětů 19. 2. 2024 – 26. 2. 2024
Zápis seminárních skupin 21. 2. 2024 – 27. 2. 2024
Úvodní soustředění pro studenty (1. semestru)
SP nMgr. Znalectví
9. – 13. 9. 2024
Konec akademického roku 15. 9. 2024

*určeno pouze pro studenty, kteří byli přihlášeni na řádný termín ve zkouškovém období (tj. 3. 6. 2024 – 30. 6. 2024) a neuspěli, tzn., budou vypsány pouze opravné termíny. V tomto období není podmínka vypisovat opravné zkušební termíny, rozhodnutí je v kompetenci garanta předmětu.