Harmonogram

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

Zahájení akademického roku 5. 10. 2020
Období výuky 5. 10. 2020 – 17. 1. 2021
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 5. 10. 2020 – 1. 11. 2020
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 5. 10. 2020 – 1. 11. 2020
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 5. 10. 2020 – 1. 11. 2020,
1. 1. 2021 – 31. 1. 2021
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 5. 10. 2020 – 29. 11. 2020
Registrace poptávky po předmětech 11. 11. – 17. 11. 2020
Zasedání akademické obce 22. 10. 2020
Den otevřených dveří 26. 11. 2020
Zkouškové období 18. 1. 2021 – 14. 2. 2021
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 30. 1. – 2. 2. 2021
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 10. 2. – 13. 2. 2021
Obhajoby (Bc. Studium) 17. 2. – 20. 2. 2021
Zveřejnění rozvrhů 4. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. – 16. 2. 2021
Zápis seminárních skupin 10. 2. – 17. 2. 2021
Promoce studentů 11. – 12. 3. 2021
Státní svátky 28. 10. 2020, 17. 11. 2020
Vánoční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2020/2021

Období výuky 22. 2. – 23. 5. 2021
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 19. 10. 2020 – 30. 4. 2021
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 22. 2. – 28. 3. 2021
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 22. 2. – 25. 4. 2021
Den otevřených dveří 25. 2. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 20. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 5. 6. – 9. 6. 2021
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 21. 6. – 25. 6. 2021
Obhajoby (Bc. Studium) 28. 6. – 2. 7. 2021
Registrace poptávky po předmětech 25. 5. – 31. 5. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
7. 5. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
7. 5. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
7. 5. 2021
Promoce studentů 15. 7. – 16. 7. 2021
Zveřejnění rozvrhů 31. 8. 2021
Zápis předmětů 1. 9. – 15. 9. 2021
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2021
Konec akademického roku 3. 10. 2021
Státní svátky 2. 4. 2021, 5. 4. 2021