Harmonogram

Harmonogram AR 2022/2023 - zimní semestr

 

Harmonogram AR 2022/2023 - letní semestr

Harmonogram AR 2022/2023 – zimní semestr
Zahájení akademického roku 19. 9. 2022
Období výuky 19. 9. 2022 – 18. 12. 2022
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 19. 9. 2022 – 31. 10. 2022
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 19. 9. 2022 – 31. 10. 2022
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 19. 9. 2022 – 31. 10. 2022
2. 1. 2023 – 31. 1. 2023
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 19. 9. 2022 – 31. 10. 2022
Přijímání žádostí o přihlášení k praxi 19. 9. 2022 – 9. 10. 2022
Přijímání žádostí o uznání praxe 19. 9. 2022 – 9. 10. 2022
Den otevřených dveří 16. 11. 2022
Zkouškové období 2. 1. 2023 – 5. 2. 2023
Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám
(vč. obhajoby)
do 15. 1. 2023
Obhajoby (Bc. studium včetně SZZ) 25. 1. 2023 – 3. 2. 2023
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 25. 1. 2023 – 3. 2. 2023
Zveřejnění rozvrhů 3. 2. 2023
Zápis předmětů 6. 2. 2023 – 15. 2. 2023
Zápis seminárních skupin 8. 2. 2023 – 15. 2. 2023
Promoce studentů 13. 3. 2023 – 17. 3. 2023
Zimní prázdniny 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Harmonogram AR 2022/2023 – letní semestr
Období výuky 6. 3. 2023 – 4. 6. 2023
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023
Podání přihlášek ke studiu – programy v anglickém jazyce 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 6. 3. 2023 – 17. 4. 2023
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 6. 3. 2023 – 30. 4. 2023
Přijímání žádostí o přihlášení k praxi 6. 3. 2023 – 12. 3. 2023
Přijímání žádostí o uznání praxe 6. 3. 2023 – 12. 3. 2023
Den otevřených dveří 22. 2. 2023
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. 2023 – 30. 4. 2023
Zkouškové období 5. 6. 2023 – 2. 7. 2023
Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám
(vč. obhajoby)
do 5. 6. 2023
Obhajoby (Bc. studium včetně SZZ) 19. 6. 2023 – 12. 7. 2023
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 19. 6. 2023 – 12. 7. 2023
Přijímací zkouška NMgr. studium
v anglickém jazyce
16. 1. 2023, 13. 3. 2023
a 2. 5. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
7. 6. 2023
Přijímací zkouška NMgr.
Znalectví – písemná část
7. 6. 2023
Přijímací zkouška NMgr.
Znalectví – ústní část
13. 6. 2023 – 14. 6. 2023
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
8. 6. 2023
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
8. 6. 2023
Přijímací zkouška NMgr. studium
Strojírenství
8. 6. 2023
Promoce studentů 4. 9. 2023 – 8. 9. 2023
Zveřejnění rozvrhů 1. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 2023 – 13. 9. 2023
Zápis seminárních skupin 6. 9. 2023 – 13. 9. 2023
Úvodní soustředění pro studenty (1. semestru)
SP nMgr. Znalectví
11. 9. 2023 – 15. 9. 2023
Konec akademického roku 17. 9. 2023