Harmonogram


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2020/2021

Období výuky 22. 2. – 23. 5. 2021
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Podání přihlášek ke studiu – programy v anglickém jazyce 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 22. 2. – 28. 3. 2021
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 22. 2. – 25. 4. 2021
Den otevřených dveří 25. 2. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 20. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 5. 6. – 2. 7. 2021
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 21. 6. – 2. 7. 2021
Obhajoby (Bc. Studium) 5. 6. – 2. 7. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
3. 9. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
3. 9. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
3. 9. 2021
Přijímací zkouška NMgr. studium
Strojírenství
3. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhů 31. 8. 2021
Zápis předmětů 1. 9. – 15. 9. 2021
Zápis seminárních skupin 5. 9. – 16. 9. 2021
Konec akademického roku 19. 9. 2021
Státní svátky 2. 4. 2021, 5. 4. 2021

 


 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

Zahájení akademického roku 20. 9. 2021
Období výuky 20. 9. 2021 – 19. 12. 2021
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 20. 9. 2021 – 1. 11. 2021
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 20. 9. 2021 – 1. 11. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 20. 9. 2021 – 1. 11. 2020,
1. 1. 2022 – 31. 1. 2022
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 20. 9. 2021 – 1. 11. 2020
Den otevřených dveří 25. 11. 2021
Zkouškové období 3. 1. 2022 – 6. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 15. 1. – 11. 2. 2022
Obhajoby (Bc. Studium) 15. 1. – 11. 2. 2022
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 15. 1. – 11. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhů 4. 2. 2022
Zápis předmětů 7. 2. – 16. 2. 2022
Zápis seminárních skupin 9. 2. – 16. 2. 2022
Promoce studentů 14. 3. – 18. 3. 2022
Zimní prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2021/2022

Období výuky 21. 2. – 22. 5. 2022
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022
Podání přihlášek ke studiu – programy v anglickém jazyce 1. 11. 2021 – 31. 1. 2022
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 21. 2. – 31. 3. 2022
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 21. 2. – 30. 4. 2022
Den otevřených dveří 24. 2. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2022
Zkouškové období 23. 5. – 26. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 4. 6. – 1. 7. 2022
Obhajoby (Bc. Studium) 4. 6. – 1. 7. 2022
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 4. 6. – 1. 7. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
2. 6. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
2. 6. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
3. 6. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Strojírenství
3. 6. 2022
Promoce studentů 11. 7. – 15. 7. 2022
Zveřejnění rozvrhů 2. 9. 2022
Zápis předmětů 5. 9. – 14. 9. 2022
Zápis seminárních skupin 7. 9. – 14. 9. 2022
Konec akademického roku 18. 9. 2022