Harmonogram

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

Zahájení akademického roku 20. 9. 2021
Období výuky 20. 9. 2021 – 19. 12. 2021
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 20. 9. 2021 – 1. 11. 2021
Přijímání žádostí o prospěchová stipendia 20. 9. 2021 – 1. 11. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 20. 9. 2021 – 1. 11. 2020,
1. 1. 2022 – 31. 1. 2022
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 20. 9. 2021 – 1. 11. 2020
Rektorské volno 27. 10. 2021, 29. 10. 2021
Den otevřených dveří 25. 11. 2021
Zkouškové období 3. 1. 2022 – 6. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 15. 1. – 11. 2. 2022
Obhajoby (Bc. Studium) 15. 1. – 11. 2. 2022
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 15. 1. – 11. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhů 4. 2. 2022
Zápis předmětů 7. 2. – 16. 2. 2022
Zápis seminárních skupin 9. 2. – 16. 2. 2022
Promoce studentů 14. 3. – 18. 3. 2022
Zimní prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU PRO LETNÍ SEMESTR 2021/2022

 

Období výuky 21. 2. – 22. 5. 2022
Podání přihlášek ke studiu – programy v českém jazyce 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022
Podání přihlášek ke studiu – programy v anglickém jazyce 1. 11. 2021 – 31. 1. 2022
Přijímání žádostí o uznání předmětů z jiné VŠ 21. 2. – 31. 3. 2022
Přijímání žádostí o uznání tělesné výchovy 21. 2. – 30. 4. 2022
Den otevřených dveří 24. 2. 2021
Přijímání žádostí o ubytovací stipendia 1. 4. – 30. 4. 2022
Zkouškové období 23. 5. – 26. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky (Bc. studium) 4. 6. – 1. 7. 2022
Obhajoby (Bc. Studium) 4. 6. – 1. 7. 2022
Obhajoby (NMgr. studium včetně SZZ) 4. 6. – 1. 7. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Logistika
26. 5. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Pozemní stavby
26. 5. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Strojírenství
26. 5. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Podniková ekonomika
27. 5. 2022
Přijímací zkouška NMgr. studium
Znalectví
27. 5. 2022
Promoce studentů 11. 7. – 15. 7. 2022
Zveřejnění rozvrhů 2. 9. 2022
Zápis předmětů 5. 9. – 14. 9. 2022
Zápis seminárních skupin 7. 9. – 14. 9. 2022
Konec akademického roku 18. 9. 2022