Zapojení studentů do tvůrčí činnosti

Pomocná vědecká sílaPomocná vědecká síla

Studenti, kteří mají zájem podílet se tvůrčí a výzkumné činnosti VŠTE, mají možnost realizovat se v této oblasti na pozici pomocných vědeckých sil. Činnost pomocné vědecké síly (PVS) je zaměřena na aktivní spoluúčast při řešení tvůrčích úkolů stanovených jednotlivými katedrami, případně odbornými útvary školy. Zkušenosti získané na této pozici jsou přínosné jak z hlediska vlastního studia, tak pro další pracovní kariéru. Činnost PVS je odměňována formou stipendia. Např. Ústav podnikové strategie spolupracuje tímto způsobem kontinuálně cca s deseti studenty. Nabídka pozic PVS je zveřejňována prostřednictvím informační systému školy, sociálních sítí, nebo přímo během výuky jednotlivými akademickými pracovníky školy. Výkaz PVS ke stažení zde.

 

Studentská vědecká a odborná činnost

SVOČStudentská vědecká a odborná činnost je významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských a seminárních prací, projektů. Student má možnost ověřit si obhajobu své práce před kritickou veřejností a získat zajímavé ceny v případě dobrého umístění. O soutěži SVOČ.

 

Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE

Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTENa půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se každoročně koná školní kolo soutěže SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost), která je určena pro studenty VŠTE. V souvislosti s ustavením Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE bude v letošním roce uspořádána obdoba soutěže SVOČ s názvem Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, která se zaměří na studenty středních, středních odborných, případně vyšších odborných škol sdružených v Technickém a vzdělávacím konsorciu při VŠTE. Více o OTVK.


Soutěže pro studenty