ÚZO – akademický a vědecký pracovník/pracovnice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

 

Ústav znalectví a oceňování

 

Akademický pracovník:

Specializace:

 • Finance podniku
 • Controlling
 • Účetnictví
 • Nauka o podniku (podnikové hospodářství)
 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Oceňování podniku (možno i znalec v oboru Ekonomika)
 • Právo (občanské, trestní právo)

 Informace o pozici (Ing., Ph.D., doc., prof.) 100%:

 • Požadované vzdělávání: vysokoškolské: Ing. (studující doktorský studijní program), Ph.D., doc., prof.
 • Požadované jazyky: Aktivní znalost anglického jazyka
 • Publikační činnost v požadované oblasti zaměření
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Zajímavé finanční ohodnocení (mzda dle odpovídajícího tarifu, po zapracování odpovídající osobní ohodnocení)
 • Možnost i nižší úvazek: 50%
 • Termín nástupu: dle dohody

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních ekonomických programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací)
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů, zapojení se při vytváření nových studijních programů
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava publikačních výstupů, možnost zapojení se do zakázek z praxe, vzdělávání pro veřejnost.

 

Vědecký pracovník:

Specializace:

 • Finance podniku,
 • Oceňování podniku,
 • Statistika,
 • Makroekonomie,
 • Mikroekonomie
 • Umělá inteligence – neuronové sítě

Informace o pozici/požadavky (Ing., Ph.D.) 100%:

 • Požadované vzdělání: vysokoškolské 2. stupně (Ing.) – (uchazeč by měl mít zájem a pokračovat v doktorském studijním programu, popřípadě být již student v doktorském studijním programu)
 • Požadované jazyky: aktivní znalost anglického jazyka
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
 • Znalost práce se SW Mathematica velkou výhodou, databází Albertina, MagnusWEB výhodou, ale není podmínkou
 • Mzda dle odpovídajícího tarifu, po zapracování odpovídající osobní ohodnocení
 • Termín nástupu: dle dohody

Náplň práce:

 • Příprava a řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů
 • Příprava a publikování odborných vědeckých článků ve vědeckých databázích a renomovaných mezinárodních konferencích, příprava monografií
 • Práce s datovými soubory (databáze MagnusWEB)
 • Spolupráce se zahraničními partnery – pořádání mezinárodní vědecké konference

 

 Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • Práce v příjemném kolektivu s přesahem do znalecké praxe v oboru ekonomika
 • Podpora dalšího graduačního růstu
 • Podpora při přípravě projektů, odborných vědeckých výstupů (technická podpora)
 • Zajímavé platové ohodnocení, motivační systém
 • Dotované stravování
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mateřská škola
 • Možnost výjezdů v rámci programu Erasmus +

Požadované doklady:

 • Přihláška do výběrového řízení (soubor DOCX, 172kB)
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

 

Termín podání přihlášky: do 6.10.2020
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: ihned nebo dle dohody
Kontaktní osoba: Valéria Kaiserová, tel. 387 842 103, email: kaiserova@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika