Termokamera Fluke TiS10

Termokamera Fluke TiS10Termokamera Fluke TiS10 je snadno použitelná fungující na principu zamíření a stisknutí – ideální pro rychlé snímání a kontroly. Všechny předměty vyzařují infračervenou energii. Množství vyzařované energie závisí na aktuální teplotě povrchu a povrchové emisivitě objektu. Kamera snímá infračervenou energii z povrchu objektu a pomocí těchto dat počítá teplotu. Rozsah měření –20 °C až +250 °C (kalibrováno od -10 °C

Zpracování výsledků měření

Naměřené snímky lze snadno vyhodnotit za pomocí speciálního softwaru. Tyto snímky lze do počítače přenést prostřednictvím USB, microSD karty nebo pomocí Wifi. Následně je možné z naměřených snímků vygenerovat charakteristiky nebo upravit výstupy na základě emisivity předmětů. Rovněž je možné vygenerovat 3D teplotní charakteristiku snímku.

Příklady využití – měření v budově

Na obrázku níže je provedeno měření v panelákovém bytě. Je vidět, že bylo měřeno okno. V softwaru byly následně vyznačeny oblasti, které byly pro pracovníka zajímavé. Z těchto oblastí byly následně vygenerované charakteristiky v horizontální podobě (x). Tyto charakteristiky jsou vidět vpravo.

měření v panelákovém bytě

charakteristiky v horizontální podobě

 

 

 

 

 

Pracovníka dále zajímaly i charakteristiky ve svislé ose (y) a proto byly v softwaru vyznačeny další oblasti. Z těchto oblastí byly opět vygenerované charakteristiky, které jsou vidět vpravo.

měření v panelákovém bytěcharakteristiky ve svislé ose

 

 

 

 

 

Pro demonstraci bylo provedeno ještě další měření průtoku teplé vody, které je vidět níže. Pracovníka tentokrát zajímala 3D teplotní charakteristika objektu, kterou jednoduše vygeneroval za pomocí softwaru dodávaného ke kameře. Teplotní charakteristika je opět vidět vpravo.

měření průtoku teplé vody3D teplotní charakteristika objektu

 
 
 
 
 
 

Technické parametry:
Prostorové rozlišení (IFOV) 7,8 mRad
Rozlišení snímače 80 × 60
Zorné pole 35,7° x 26,8°
Vzdálenost od místa měření 128:1
Bezdrátové připojení Ano
Systém ostření Pevné ohnisko, minimální vzdálenost ostření 0,45 m (1,5′)
Odolný displej Displej LCD 3,5″ 320 × 240 (orientovaný na šířku)
Odolné a ergonomické provedení pro ovládání jednou rukou Ano
Teplotní citlivost (NETD) ≤0,15 °C při cílové teplotě 30 °C (150 mK)
Rozsah měření teploty (není kalibrováno pod –10 °C) –20 °C až +250 °C (–4 °F až 482 °F)
Úroveň a rozpětí Plynulé automatické a manuální nastavení měřítka
Rychlé automatické přepínání mezi manuálními a automatickými režimy Ano
Rychlé automatické nastavení rozsahu v manuálním režimu Ano
Minimální rozpětí (manuální režim) 2,5 °C
Minimální rozpětí (automatický režim) 5 °C
Vestavěný digitální fotoaparát (viditelné světlo) 5 MP
Obnovovací frekvence 9 Hz
Infračervené spektrální pásmo 7,5 μm až 14 μm
Přesnost ±2 °C nebo 2 % (při jmenovité teplotě 25 °C, platí vyšší hodnota)
Korekce emisivity na displeji Ano (číselně a pomocí tabulky)
Kompenzace odražené teploty pozadí na displeji Ano
Korekce přenosu na displeji Ano