Spektrofotometr Hach typ DR/5000 UV-VIS

Spektrofotometr Hach typ DR/5000 UV-VISUV-VIS spektrofotometr DR 5000 je skenovací jednopaprskový (s referenčním paprskem) přístroj s rozsahem vlnových délek 190-1100 nm a šířkou pásma 2 nm. Dodává se s kompletním softwarovém software HACH LANGE. Spektrofotometr je vybaven grafickým dotykovým LCD displejem s možností tabulkových i grafických záznamů křivek, analyzovaných dat a snímaných spekter. Výsledek může být vyjádřen jako absorbance, transmitance nebo přímo v příslušných jednotkách koncentrace. Ovládání přístroje je „intuitivni“ – z dotykového grafického LCD displeje volbou z menu. Přístroj ukládá data do vnitřní paměti, přenos dat je možný přes USB porty.

Základem optického systému je mřížkový monochromátor, světelný zdroj (wolframová lampa pro viditelné spektrum a deuteriová výbojka pro UV spektrum) a 2 fotodiody jako detektory. Dále je systém vybaven snímačem čárového kódu pro 13/16mm kulaté TNT vialky (CHSK, TOC, formy N, P, kovy apod). Vialky se otáčejí a výsledná absorbance je vyhodnocena po 10 měřeních. Při zapnutí přístroj provádí autodiagnostiku systému, lamp, správnosti nastavení vlnové délky, filtru a napětí. V menu systémové diagnostiky se navíc validuje i šířka pásma, šum, boční světlo, přesnost, opakovatelnost, stabilita a historie lamp.

DR 5000 umožňuje práci v 7 základních režimech:

  • 1/ mód HACH LANGE programů – 240 předprogramovaných kalibračních křivek
  • 2/ mód uživatelských programů – 50 volných pozic
  • 3/ mód měření při jedné vlnové délce
  • 4/ mód měření pří více vlnových délkách
  • 5/ mód scanovaní
  • 6/ mód závislosti Abs., T na čase (kinetika)
  • 7/ mód systémové diagnostiky (validace)
Technické  parametry:
Typ
HACH LANGE DR 5000 UV VIS 190-1100 nm
Optický systém
Mřížkový monochromátor
Zdroj světla
Deuteriová výbojka (UV spektrum)
Wolframová lampa (viditelné spektrum)
Detektor
2 fotodiody
Kalibrace vlnové délky
Automatická při zapnutí
Šířka vlnového pásma
2 nm
Fotometrický rozsah
+/-3 ABS
Rozlišení vlnové délky
± 0.1 nm
Správnost nastavení vlnové délky
± 1 nm
Fotometrická správnost
5 mABS do 0,5 ABS, 1% mezi 0,5- 2,0 ABS
Fotometrická linearita
Max. 0.5% ABS při 0-2 ABS
Přepínání lampy UV-VIS
Automatické
Boční světlo
3.3 ABS při 220 nm, KI roztok
Paměť
Interní – 240 kalibračních křivek HACH LANGE, 50 uživatelských křivek, 20 scanů, 2000 bodů týkajících se analýz
Rychlost scanu
Jeden scan / min při 1 nm kroku
Displej
Grafický dotykový LCD
Měřené veličiny
Koncentrace, absorbance, % transmitance
Komunikace/rozhraní
3x USB 1.1
Vzorkový základní modul
Snadno přístupný s možností instalace multikyvetového adaptéru, karusel, průtočného, sacího nebo teplotního modulu
Rozměry
450 x 200 x 500 mm
Napájení
 200…240/50 V/Hz,
Hmotnost
15,5 kg