Služby

Oceňování

Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru ekonomika:

 • Finanční majetek a oceňování podniků.
 • Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.
 • Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností jako
  • fúze,
  • převod jmění na společníka,
  • rozdělení,
  • změna právních forem.
 • Účetní evidence.
 • Oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů, investice a mzdy.
 • Oceňování nemovitostí a movitostí.

Znalecké posudky a odhady jsou určeny pro:

 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO při řešení soudních sporů, dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu ve firmě,
 • dražby, exekuce a insolvenční řízení,
 • vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
 • stanovení hodnoty věcných břemen.

 

Odhady

Ústav poskytuje kromě znalecké činnosti na základě zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících rovněž služby odhadů pro účely bankovního trhu na základě živnostenského oprávnění. Odhady jsou určeny zejména pro:

 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO při řešení soudních sporů, dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu ve firmě,
 • dražby, exekuce a insolvenční řízení,
 • vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
 • stanovení hodnoty věcných břemen.

 

Poradenství

Nabízíme odborné poradenství v oblastech:

 • oceňování podniků v rámci realizace fúzí, akvizic a jejich přeměn,
 • nepeněžitých vkladů,
 • oceňování a podpora při prodeji či koupi společnosti,
 • podpora při soudních sporech,
 • oceňování v rámci účetnictví,
 • hmotného a nehmotného majetku včetně nemovitostí.