Sestava zkušebních lisů stavebních materiálů

Zkušební lis 3000/600 kNZkušební lis 3000/600 kN splňující normu EN 12390-4,5 ve třídě přesnosti 1.0. Určeno pro zkoušky pevnosti v tlaku na krychlích hrany 100 a 150 mm, výška zkušebního prostoru 410 mm (pro trámce o délce 400 mm a válce o délce 300 mm). Lis má zdvih pístu 60 mm a tlačné a opěrné desky o průměru 287 mm. Lis umožňuje také zkoušky modulů pružnosti podle ISO 1920-10 s přídavnými snímači o kapacitě 600 kN. Při použití příslušenství lze provádět zkoušky v tahu za ohybu, podle ČSN EN 12390-5 s možností monitorování průhybu na trámcích 100x100x400 a 150x150x500 mm.

 

Zkušební lis 1500/600 kNZkušební lis 1500/600 kN splňující normu EN 12390-4,5 ve třídě přesnější, než 1.0. Určeno pro zkoušky pevnosti v tlaku na krychlích hrany 100, případně menší vzorky. Lis má zdvih pístu 60 mm. I zde lze použit příslušenství pro zkoušky v tahu za ohybu, podle ČSN EN 12390-5.

 

 

Zkušební lis 300/15 kNZkušební lis 300/15 kN pro zkoušení cementů na pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu dle normy EN 196-1. Tento lis má dva zkušební prostory s tlačnými a opěrnými deskami o průměru 165mm, kam lze umístit přípravky na zmiňované zkoušky. Zkušební prostor o maximální výšce 189 mm.

 

 

Všechny tyto lisy jsou ovládány pohonnou jednotkou digitálně ovládanou s možností uložení dat na flashdisk či do PC.