Reprografické služby

Všechny služby copycentra jsou pro studenty zpoplatněny, viz níže uvedený ceník, akademickým pracovníkům jsou účtovány na vrub katedry, ostatním pracovníkům VŠTE jsou účtovány na vrub příslušné katedry, případně na oddělení, na němž pracovník působí. Pokud chce student využít služeb copycentra, musí mít dostatek finančních prostředků na ISIC kartě a z ní mu budou odečítány jednotlivé poskytnuté služby dle ceníku. Je zde zřízena služba tisků na samoobslužných multifunkčních tiskárnách, které jsou v areálu školy – v přízemí  BUDOV D a E (název Konica Minolta). Na těchto tiskárnách je možnost tisků přes ISIC karty.

Požadavky na reprografické práce je nutno odevzdávat s předstihem dle následujícího schématu:

KOPÍROVÁNÍ bez následné vazby:

a)    přesahující 50 stran textu odevzdávat 1 den předem

b)    100 a více stran textu odevzdávat 2 dny předem

TISKY bez následné vazby:

a)    do 100 stran vyřizujeme průběžně

b)    nad 100 stran odevzdávat 1 den předem

SCAN: 

a)    do 10 stran vyřizujeme průběžně

b)    11 až 30 stran odevzdávat 1 den předem

c)    31 a více stran odevzdávat nejméně 2 dny předem

KROUŽKOVÁ VAZBA samostatná:

provádíme průběžně

PEVNÁ VAZBA samostatná

provádíme průběžně

KOPÍROVÁNÍ A TISKY s následnou vazbou:

odevzdávat 1 den předem

Při větším rozsahu prací odevzdávat nejméně 2 dny předem.

Ve výjimečných případech lze na základě osobní domluvy, s přihlédnutím k množství a rozsahu zakázek, vyřídit požadavek ihned.

Stanovené lhůty prosím dodržujte ve vlastním zájmu i s ohledem na své kolegy.