Recenzované časopisy

Littera Scripta

(Economics, Management, Marketing, Linguistics, Pedagogy, Education, History)

Littera Scripta je vědecký časopis vydávaný v elektronické podobě a v anglickém jazyce Ústavem podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Byl založen v roce 2008 a v roce 2010 byl zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V listopadu 2015 došlo k zařazení časopisu do databáze CEJSH a ERIH Plus.

Zaměřuje se na publikování vědeckých studií z oborů ekonomie, podniková ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, ekonomika veřejného sektoru, řízení, správa a administrativa, jazykověda, pedagogika a školství, dějiny.

Cílem časopisu je vytvoření široké platformy pro výměnu názorů, zkušeností a získání nových poznatků z výzkumné a tvůrčí práce. Určen je zejména pracovníkům univerzitních i neuniverzitních vysokých škol a vědeckých ústavů. Odkaz na časopis zde.

 

Časopis LOGI

Časopis LOGI je mezinárodní vědecký časopis vydávaný za pomoci několika Univerzit z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Ruska a Maďarska. Články se soustředí na základní a aplikovaný výzkum z oblasti dopravy, logistiky a další související sektory. LOGI je jediným vědeckým časopisem svého druhu ve střední a východní Evropě.

Důvod vzniku časopisu byla absence speciálního technického a vědeckého časopisu zabývajícího se problémy z oblasti dopravy a logistiky. Časopis byl založen v roce 2010 a od té doby je vydáván dvakrát ročně v anglickém jazyce a je i na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR pro rok 2014. Více zde.

 

Journal of Valuation and Expertness

Journal of Valuation and Expertness je vědecký recenzovaný časopis, založený v roce 2016, který se zaměřuje se na teorii, praxi a proces:

  • oceňování a hodnocení podniků,
  • oceňování movitých věcí,
  • oceňování nemovitých věcí,
  • oceňování nehmotného majetku,
  • a další aspekty znalecké činnosti a oceňování.

Články prochází recenzním posouzením na bázi peer-review ve dvoukolovém řízení. Členy redakční rady jsou odborníci v oblasti oceňování podniků, soudní znalci, autoři řady znaleckých posudků a další významní hodnotitelé.

Časopis je vydáván dvakrát ročně. Odkaz na časopis zde.