Projekty a studie společného pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o.

 • Analýza současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji.
 • Analýza stávajících Integrovaných dopravních systémů v ČR.
 • Analýza využití malokapacitních autobusů u autobusových dopravců v Jihočeském kraji.
 • Analýza souběhů autobusových spojů a spojů na železničních tratích ČD v Jihočeském kraji.
 • Analýza autobusových a vlakových spojů regionálních tratí Českých drah v Jihočeském kraji.
 • Souhrnné tabulky autobusových a vlakových spojů celostátních tratí Českých drah v Jihočeském kraji.
 • Návrh na zavedení IDS v Jihočeském kraji:
  • základní pravidla a účastníci IDS,
  • organizační model IDS, smluvní zajištění,
  • tarifní řešení IDS, návrh zón,
  • technická specifikace (odbavovací zařízení, čipové karty),
  • rozúčtování tržeb,
  • finanční zhodnocení navrženého systému (CBA analýza),
  • harmonogram realizace IDS,
  • analýza rizik.
 • Analýza dojížďky a vyjížďky mezi obcemi s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.
 • Přehled hustoty celostátních a regionálních železnic v obcích s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.
 • Přehled počtů dojíždějících a vyjíždějících osob za rok 2011 dle okresů v Jihočeském kraji.
 • Přehled počtu cestujících ve veřejné dopravě v letech 2003 – 2013 dle jednotlivých krajů v ČR.