Projekt RUMOBIL – Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change

Interreg RUMOBIL

Tento projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami, které jsou spojené s tlakem na regionální veřejnou dopravu způsobeným demografickými změnami v periferních oblastech. Jedná se o vytvoření platformy pro výměnu znalostí a zkušeností a tvorbu nejmodernějších nástrojů a řešení v dopravní politice pro lepší situaci v oblasti mobilit. Hlavními výstupy projektu RUMOBIL jsou proto pilotní akce a vypracování strategie RUMOBIL, která bude implementována do osmi partnerských regionů prostřednictvím zlepšení ve svých dopravních plánech. Pilotní akce umožňují testování řady inovativních aplikací po dobu 12-ti až 18-ti měsíců – jak mohou být řídce osídlené periferní oblasti lépe propojeny s primárními, sekundárními nebo terciálními dopravními uzly (přístup k evropské i vnitrostátní síti osobní dopravy). Nadnárodní strategie RUMOBIL ukazuje středoevropským regionům inovativní a přenositelné přístupy k veřejné dopravě – založené na společně analyzovaných osvědčených postupech, kombinacích znalostí partnerů a zúčastněných stran, učení se z pilotních akcí a na čerstvých nápadech předložených prostřednictvím nadnárodních sociální mediálně založené konkurenci. Implementace strategií v rámci partnerských regionů je připravena prostřednictvím pracovních dokumentů zaměřených na různé aspekty dopravní politiky a předpovídá, jak se vyvine poptávka po osobní dopravě v nadcházejících letech. A konečně, rozhodnutí revidovat dopravní plány s ohledemna strategii RUMOBIL budou představeny tvůrcům politiky. Cílem komunikačních aktivit je vést k politické podpoře pro změnu dopravní politiky a pro přijetí této strategie také nad rámec partnerských oblastí. Veškeré výstupy jsou posouzeny společnými prohlídkami míst, nadnárodními workshopy a koordinovaným hodnocením dle výzkumných organizací, které se na projektu RUMOBIL podílejí.

VŠTE ČB se podílí na všech aktivitách předpokládaných v  projektovém plánu, jako
je zpracování modelu strategie RUMOBIL z pohledu výzkumné a vzdělávací organizace. Dále je VŠTE v tomto konsorciu z důvodu poradenství a podpory partnerské společnosti JIKORD, a to v přípravě a implementaci regionálního experimentování. VŠTE ČB poskytuje své vědecké i praktické znalosti, bude sdílet výsledky ve svých akademických sítích a zahrne poznatky z projektu RUMOBIL do svých výukových programů. VŠTE ČB přebírá zodpovědnost za nadnárodní studii zkoumající makroekonomické vlivy veřejné dopravy v periferních oblastech jako doplňující podpůrná kapacita pro JIKORD. Výsledky studií budou prezentovány ve formě pracovních dokumentů s poskytnutím zdůvodnění a fakt vedoucích k potenciálním přínosům zkvalitnění a zachování dostupnosti veřejné dopravy pro územní rozvoj (kontrovat růst velkých měst oproti zmenšující se populaci v odpojených periferních regionech), ekonomické aktivity (atraktivita periferních oblastí pro obchodní aktivity jiné než zemědělství a turismus), možnosti dopravy (dopad na dělbu práce, redukce CO2, a další) a regionální soudržnost (standard života v městských a venkovských oblastech). VŠTE ČB bude také asistovat společnosti JIKORD v realizaci výsledků projektu RUMOBIL do přetvoření autobusové sítě v regionu Jižní Čechy.

Partneři projektu:
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt (GER)
Wojwództwo Mazowieckie (POL)
Savez za željeznicu (HR)
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. (HR)
Kraj Vysočina (CZ)
JIKORD s.r.o. (CZ)
T Bridge S.p.A (IT)
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A (IT)
Žilinská univerzita v Žiline (SK)
Žilinský samosprávny kraj (SK)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (HU)
Nagykálló Város Önkormányzata (HU)

 

Poster RUMOBIL
 

Více informací o realizovaném projektu najdete na oficiálních stránkách programu Interreg CE pod následujícím odkazem:
http://interreg-central.eu/Content.Node/rumobil.html