Program mezinárodní spolupráce Interreg

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. INTERREG. Cíl EÚS 2014 – 2020

Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

Projekt se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace (čj, nj) a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky čj, nj). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe (Best Practice), kteří se budou podílet na vytvoření nahrávek. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing,  Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.

Řešení projektu 2019-2022.

Na projektu spolupracuje za VŠTE ÚZO ve spolupráci s ÚPS s Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg.