Profesní rada

Globus ČR, k.s.

Globus je maloobchodní řetězec s potravinářským i nepotravinářským sortimentem, který v České republice provozuje 15 hypermarketů a 3 samostatné Baumarkty.

 

TONSTAV-SERVICE s.r.o.

PRODEJ, PRONÁJEM a SERVIS. Nabízíme omítací techniku, omítačky, pumpy na beton, stavební výtahy a vrátky, mobilní kompresory, průmyslové vysavače, stroje na čerpání betonu, lešení atd. V našem sortimentu najdete mj. značky Brinkmann, Putzmeister, GEDA, CompAir, Starmix, Somero, Rokamat, PFT a M-TEC. Na veškerou dodávanou techniku zajišťujeme záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů. V provozovnách České Budějovice, Praha, Beroun, Brno, Ostrava a Hradec Králové dodáváme široký sortiment stavebních materiálů (např. zateplovací systémy, profily, izolace, folie, materiály suché stavby).

 

+arch – architektonický ateliér

Zpracování záměru od architektonické koncepce přes projektovou dokumentaci po součinnost při schvalovacím procesu a realizaci stavby. Architektonický ateliér založen 2008 v Praze. Po načerpání inspirace a zkušeností v zahraničí nyní sídlíme v Českých Budějovicích.

 

Kern-Liebers CR spol. s r.o.

Strojírenská firma se zahraniční účastí se sídlem v Českých Budějovicích, orientovaná svojí výrobou především na automobilový průmysl. Řešení na míru, od konstrukce po sériovou výrobu, těsná spolupráce se zákazníkem

 

EGEM s.r.o.

Společnost EGEM s.r.o. poskytuje služby zejména zákazníkům v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu. Zaměřuje se především na komplexní přípravu, zajištění a realizaci energetických děl nebo jejich ucelených částí včetně servisu a údržby v rozsahu hladin velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a řídicích systémů včetně projektové přípravy.

 

CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

 

ČSAD Autobusy ČB a.s.

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. byla založena 3. 3. 2003 jako nástupnická organizace společnosti ČSAD České Budějovice a.s., jejíž historie sahá až do roku 1949. Svou hlavní podnikatelskou činností, provozováním osobní autobusové dopravy pravidelné linkové i nepravidelné zájezdové, navazuje na tradici svého zakladatele. Společnost zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Písku, příměstskou autobusovou dopravu v okolí Českých Budějovic, Písku, Milevska, Českého Krumlova, Kaplice, Prachatic a Vimperku. Kromě toho nabízí služby cestovní kanceláře SATURN a čerpacích stanic s pohonnými hmotami.

 

ČSAD JIHOTRANS a.s.

Společnost ČSAD JIHOTRANS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy, logistických služeb a opravárenství, která se traduje od roku 1949. V novodobé historii prošla smysluplným a cíleným vývojem od delimitace z bývalého krajského podniku ČSAD v roce 1991, přes privatizaci v roce 1996, až po následné zefektivnění všech činností a celkovou konsolidaci firmy.

 

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Společnost je držitelem oprávnění provozovat letiště České Budějovice jako veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí. Kódové označení 4C a je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne.

 

JIHOSTROJ a.s.

Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky. Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ve své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky.

 

MOTOR JIKOV Group a.s.

Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. sahá až do roku 1899. Za 115  let prošla mnoha etapami vývoje a dnes je tato ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře, galvanické zinkování,

černění, žíhání atd.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl. Sortiment vlastních výrobků zahrnuje např. čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), zahradní a zemědělskou techniku, nýtovací nářadí, dvoutaktní motory Jikov, formy a jednoúčelové stroje.

 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Současná pozice společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o. jako jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů jazykových služeb v oblasti nejen jihočeského kraje byla předznamenána počátečními rozsáhlými překladatelskými projekty v roce 1993 vycházejícími z požadavků dodavatelů výstavby jaderné elektrárny Temelín i samotného investora zajistit všem účastníkům kvalitní a spolehlivé jazykové služby. Od této doby se také datuje specializace firmy na překlady a tlumočení v oblasti energetiky a v oborech s ní souvisejících.

 

Steinbauer Lechner s.r.o.

Firma Steinbauer Lechner s.r.o. působí na obalovém trhu od roku 1992 jako jedna z předních společností ve vývoji a produkci obalů, inovativních obalových řešení a v exportním balení. Firma disponuje vlastním vývojovým oddělením, vlastní výrobní základnou s nejnovějšími technologiemi a logistickým skladem s částečně vlastním nákladním vozovým parkem. Tím je zajištěná absolutní flexibilita, spolehlivost a kvalita dodávek, s cílem kontinuálního snižování nákladů.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

 

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Česká společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je součástí velkého rakouského stavebního koncernu SWIETELSKY, který je budován na tradici rodinné firmy, zkušenostech a finanční stabilitě. To vše je zárukou kompetentní a kvalitní práce. Společnost působí ve všech rozhodujících stavebních oborech na území celé České republiky již od roku 1992 a má sídlo v Českých Budějovicích. Je zaměřena zejména na poskytování komplexních stavebních služeb v oboru dopravních a inženýrských staveb a všech oborech pozemního stavitelství.

 

ZVVZ a.s.

Společnost ZVVZ a.s. byla založena v roce 1948 a brzy se stala největším výrobcem vzduchotechnických zařízení v Československu s vybudovanou sítí montážních a servisních středisek. V současné době společnost ZVVZ a.s. zajišťuje holdingové činnosti pro ZVVZ GROUP, a.s. a servisní činnosti pro společnosti ve skupině (financování, účetnictví, holdingový controlling, personalistika, správa IT, správa nemovitostí).

 

E.ON

Koncern E.ON sídlí v Německu a je jeden z největších soukromých dodavatelů elektřiny a plynu na světě. E.ON je stabilním partnerem také na energetickém trhu v ČR, kde působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 mil. zákazníkům a zemním plynem zásobujeme více než 220 tis. zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Na našich zaměstnancích nám záleží! Nabízíme zázemí mezinárodní skupiny, příjemné a stabilní pracovní prostředí, moderní technologie, pestrou a zajímavou práci, širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, možnost profesního růstu a osobního rozvoje.

 

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice je tradičním dodavatelem tepelné energie pro město České Budějovice. Dodává teplo k vytápění i ohřevu teplé užitkové vody pro více než 28 tisíc domácností a několik desítek průmyslových a komerčních objektů.

Plní přísné emisní limity. Investice do zařízení odsíření ve výši 472 milionů korun přinesla efekt v podobě významného poklesu objemu vypouštěných emisí síry do ovzduší o 88 procent oproti stavu z roku 2015.

Další plánovaná modernizace výrobního zařízení a diverzifikace zdrojů by v budoucnu měly přispět k dalšímu snížení emisí z tepelné výroby, a tím pomoci kvalitě životního prostředí ve městě i jeho okolí.

 

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním způsobem, jak posílit  ekonomiku v Jihočeském kraji a a zvýšit konkurenceschopnost celého regionu.

Na stránce invest.kraj-jihocesky.cz se mohou malí a střední podnikatelé seznámit s možnostmi podpory, které pro ně Jihočeský kraj nabízí.