PRESTA STUDENT 2012-2014

Smyslem soutěže je prezentovat odbornou a technickou úroveň žáků a studentů stavebních škol jihočeského regionu. Do soutěžní přehlídky může každý žák, či student stavební školy na území Jihočeského kraje přihlásit jeden projekt, vypracovaný v letech 2012 – 2014 jako školní studentskou práci.

Oddělením výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti VŠTE bylo ve spolupráci s Katedrou stavebnictví vyhlášeno školní kolo soutěže. Své projekty v elektronické (e-mail, flash disk) a tištěné (1x) podobě mohou studenti odevzdávat do 16. 1. 2015 do 12.00 u Mgr. Lenky Krejčové (D 314, OVVTČ).

Odevzdáním je projekt přihlášen do soutěže.

Školní kolo soutěže se bude konat 20. 1. 2015 v prostorách VŠTE. Konkrétní místo, příp. způsob obhajob bude ještě upřesněn.

Projekty umístěné na prvních třech místech postupují ze školního kola do kola krajského.  Autoři postupujících projektů obdrží diplomy a odměny.

Více informací zde.