Praktické stáže

Praktickou stáž si můžete vybrat v oboru podle svého profesního zaměření, kterému se chcete po ukončení studia věnovat. Ve firmě Vám bude přidělen mentor/zástupce firmy. Mentor Vás s firmou seznámí a bude Vás podporovat po celou dobu stáže. Před odjezdem na stáž se dohodnete na činnostech, které budete vykonávat a stanovíte si znalosti a dovednosti, které chcete během své stáže rozvíjet.

Na konci stáže si vyžádáte od mentora pracovní posudek (referenci), kde bude zhodnocena kvalita plnění zadaných úkolů, iniciativa a celkový přístup k pracovním povinnostem. Tato písemná zpětná vazba je vítána u personalistů firem a může Vám pomoci k přijetí do vybraného zaměstnání.

  • Firmu si můžete vybrat sami nebo s pomocí koordinátora zahraničních vztahů
  • Zahraniční praktickou stáž je možné uznat v rámci povinného semestrálního předmětu Odborná praxe
  • Můžete vycestovat na dobu od 2-12 měsíců za každý studijní cyklus (Bc. nebo NMgr.) Jste-li studentem bakalářského studia, můžete stážovat v zahraničí až po dobu 1 roku. Pokud se po úspěšném zakončení studia rozhodnete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, máte možnost vycestovat na dalších 12 měsíců.
  • Vycházíme studentům maximálně vstříc a termíny výjezdů na stáže jsou velmi flexibilní v rámci celého roku. Můžete vycestovat do týdne od podpisu dokumentů
  • Máte nárok na finanční podporu z programu Erasmus+ ve výši 630 – 750 EUR/na každý měsíc, příp. vybraní studenti získají stipendium VŠTE
  • Finance obdržíte předem na účet ve 100% výši

Možnosti výplaty grantu:

a) převodem na bankovní účet

b) v hotovosti na pokladně VŠTE

Grant Vám může být vyplacen ve měně

a) EUR (pouze na bankovní účet vedený v EUR)

b) Kč (v tomto případě dojde k převodu kurzem České národní banky dne předcházejícímu dni vzniku účetního případu)

Máte-li zájem o praktickou stáž v zahraničí a Váš výjezd byl v rámci výběrového řízení schválen, připravte si svůj životopis a motivační dopis, který odešlete na adresu koordinátora zahraničních vztahů. Inspirovat se můžete v odkazech viz níže, příp. se obraťte s žádostí o pomoc na koordinátora zahraničních vztahů.

Vzor životopisu v AJ

https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/zivotopis/vzor-zivotopisu-v-anglickem-jazyce/

Vzor motivačního dopisu v AJ

https://www.mindsumo.com/cover-letters/Erasmus%20internship/Internship/3994

 

Aktuální nabídky a podmínky výjezdů

Zkušenosti našich studentů

Kde hledat stáže

Pojištění

Dokumentace