Optimalizace a praktické testování zlepšeného procesu organizování pracovní síly s využitím specifického softwaru

Jihočeské podnikatelské vouchery

Projekt je realizován v rámci programu „Jihočeské podnikatelské vouchery 2020“, jehož poskytovatelem je Jihočeský vědeckotechnický park a.s. Předložený projekt je postaven na kooperaci žadatele FONTEA a.s. a poskytovatele služeb založených na znalostech Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Předmětem a cílem spolupráce je zefektivnění procesu rozvrhování pracovních sil v rámci výrobních/služebních aktivit podniku za pomoci nástroje samoplánování. Inovace z oblasti work-force managementu, která navíc pro ČR není doposud zcela běžná, umožní příjemci inovovat celý proces organizace práce. Výsledný stav tak umožní dlouhodobou udržitelnost zaměstnanecké základny podniku. Inovace má také dopad do nákladů souvisejících s HR, tedy na konkurenceschopnost podniku na trhu, ale navíc i pozitivní dopad na zdraví směnových zaměstnanců a náladu na pracovního prostředí. Spolupráce s VŠTE umožní do projektu zapojit odborníky v oblasti personalistiky zejména akademické pracovníky z Ústavu podnikové strategie.

Období realizace: 2021

Dotační titul: Jihočeské podnikatelské vouchery