8. ročník Mezinárodní technické olympiády na VŠTE

8. ročník Mezinárodní technické olympiády na VŠTE

Jedná se o soutěž jednotlivců a soutěžních týmů středních škol, gymnázií a základních škol organizovanou Technickým a vzdělávacím konsorciem při VŠTE v Českých Budějovicích. Škola může vyslat několik soutěžících nebo soutěžních týmů. Soutěže se mohou zúčastnit i školy, které nejsou členy a mají zájem se stát členy Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE v Českých Budějovicích.

Soutěžící nebo soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích poskytne možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytne možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů. Práci musí vytvořit žák nebo skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Sekce:

  1. Technická sekce – funkční modely, které jsou fyzicky přítomny nebo které je možné předvést ve video příspěvku (vzhledem k jejich rozměrům není možná jejich přítomnost – je nutné se předem domluvit s organizátory) – pro střední školy
  2. Sekce obecných projektů – všechny ostatní práce – pro základní školy

 

Každý soutěžící nebo soutěžní tým zpracuje projekt. Forma projektu může být stejná jako ročníkový projekt na Vaší škole.

Práce studentů bude hodnotit komise, jež bude mít pět členů. Studenti představí svoji práci (projekt) během cca 15 minut, a poté bude následovat diskuze. Lze využít PP prezentaci, vizuální i audio pomůcky. Student s sebou přinese vytištěný projekt.

Pro všechny zúčastněné (včetně možného pedagogického doprovodu) bude připravena prohlídka areálu VŠTE, studenti na prvních třech místech obdrží VŠTE diplom o předním umístění a hodnotné věcné dary.

 

Hodnocení:

Hodnoceny budou projekty, prezentace a v technické sekci kvalita předvedeného modelu.

Vyplněnou přihlášku zasílejte do 10. 03. 2023 na kontaktní email: olympiada@mail.vstecb.cz.

Prezentace projektů a následné vyhodnocení a ocenění prací proběhne v prostorách VŠTE v Českých Budějovicích dne 22. 3. 2023 od 9:00.

 

Přihláška ke stažení (soubor PDF, 213 kB)

Propozice (soubor PDF, 119 kB)

 

Soutěž je pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Vojtěcha Stehela MBA, PhD. a Technického vzdělávacího konsorcia