Odtrhový přístroj Comtest OP 4P (kufr)

Odtrhový přístroj Comtest OP 4P (kufr)Přístroj je určený k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používá se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev. Zatěžovací člen je vybaven tenzometrickým snímačem síly. Zatěžovací sílu vyvozuje elektronicky řízený pohon. Jeho regulátor zajišťuje lineární nárůst zatěžovací síly.

Postup odtrhové zkoušky s přístrojem COMTEST®OP4-P:

  1. Vhodným lepidlem se přilepí na měřené místo na povrchové úpravě zkušební terč.
  2. Povrchová úprava se prořízne až do základního materiálu korunkovým vrtákem (ruční frézkou) potřebného normalizovaného průměru. Tím je zajištěna (definována) přesná měřená plocha.
  3. Po vytvrzení lepidla se připojí ke zkušebnímu terči odtrhový přístroj COMTEST®OP4-S. Obsluha zadá průměr zkušebního terče, zvolí nárůst zatěžovací síly a režim měření s výsledkem maximálního dosaženého napětí. Poslední volba se týká jednotek, ve kterých se bude měřit – buďto síla v kN nebo napětí v MPa.
  4. Terč se zatěžuje až do odtržení. Na displeji elektronické měřící jednotky se maximální hodnota podbarví červenou barvou. Zadání zkoušky a její výsledky se zapisují do paměti přístroje, její kapacita je 100 zkoušek.

 

Typ přístroje
COMTEST®OP4/1-P
COMTEST®OP4/2-P
COMTEST®OP4/3-P
Rozsah měření
7 kN
11 kN
15 kN
Rozlišení
14 bitů
Max. chyba měření
±1,2%  z naměř.hod.
± 1,5% z naměř.hod.
± 2% z naměř.hod.
Hmotnost zatěžovací jednotky
4,7 kg
Rozměr  zatěž.jed.
200 x 85 mm
Provozní teplota
-10°C až 50°C
Skladovací teplota
-20°C až 60°C
Napájení/kapacita
Baterie 9V typ 6F22 / cca 100 odtrhových zkoušek
Příslušenství – zkušební terče
Kruhové ocelové terče o průměru 20mm resp. 40mm
Příslušenství k přípravě zkoušky
Ruční frézka s vnitřním průměrem 20,5 mm
Příslušenství k provedení zkoušky
Středící adaptér – pomáhá vycentrovat zatěžovací člen vůči zkušebnímu terči, eliminuje prohnutí podkladu

 

Přehled některých norem, které přístroj splňuje:

  1. ČSN 73 1344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků.
  2. ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – odtrhová zkouška přilnavosti.
  3. ČSN EN 582 Žárové stříkání. Stanovení přilnavosti v tahu
  4. ČSN EN 311  Desky ze dřeva – přídržnost povrchu – zkušební metoda