Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR)Nukleární magnetická rezonance reprezentuje pokročilý nástroj chemické analýzy pro posouzení struktury a čistoty chemických substancí. Využívá magnetických vlastností atomových jader, především izotopů 1H a 13C. Obsahuje-li tedy molekula atomy vodíku
a uhlíku, lze ji analyzovat pomocí NMR. Získané spektrum poskytuje kvantitativní
i kvalitativní informace o složení a vzájemné konektivitě  atomů v rámci molekuly.

Jako typické aplikace NMR lze uvést:

  • Neinvazivní strukturní analýza materiálů na molekulární úrovni.
  • Farmaceutické, environmentální, biologické, petrochemické, forenzní a potravinářské analýzy.
  • Studium slabých mezimolekulových interakcí a molekulové dynamiky.

 

1H NMR spektrum

1H NMR spektrum