Přejít na hlavní obsah

START:
1. 3. 2024

Mezi významné mezinárodní projekty, které řeší naši akademici, patří „Danube Digital transformation Network of Active SMEs training and knowledge transfer centers“, který měl na konci února první oficiální meeting v Srbsku. Za VŠTE se ho zúčastnil profesor Jan Valíček, vedoucí Katedry strojírenství. Hlavní výzvou, kterou projekt řeší, je synchronizovaná nadnárodní digitální transformace malých a středních podniků směrem k Průmyslu a Logistice 4.0 v celém Podunají.

Ve dnech 20. – 21. 2. 2024 proběhl Kick off Meeting Interreg DANUBE projektu, jehož hlavním cílem je vytvoření sítě center digitální transformace a přenosu znalostí pro malé a střední podniky. Vedoucím partnerem projektu je Univerzita v Novém Sadu (Srbsko) a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je jedním z aktivních partnerů projektu.

Projekt je řešen konsorciem 12 partnerů a 14 asociovaných partnerů z Německa, Rakouska, Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Rumunska a Bulharska. Doba realizace projektu je dva a půl roku s rozpočtem přes dva miliony €.

Na zahajovacím setkání proběhlo především první setkání řešitelského týmu, ustanovení řídícího týmu a byly specifikovány úkoly pro první období projektu. Na závěrečném ceremoniálu došlo k podpisu Memorandum of Understanding zúčastněných partnerů.

Tým profesora Valíčka z VŠTE řeší mezinárodní projekt digitální transformace firem v Podunají

 

Menu