Přejít na hlavní obsah

START:
4. 6. 2024

Projekt NRGCOM pomáhá proměnit energetiku v Podunají

Projekt NRGCOM, který oficiálně odstartoval v lednu 2024, přináší revoluční změny v energetice regionu Podunají. S podporou Evropské unie a zapojením 13 partnerů ze 12 zemí, se projekt zaměřuje na vytvoření podpůrného prostředí pro energetické komunity a zvýšení energetické účinnosti.

Ambiciózní cíle projektu zahrnují porovnání národních právních rámců, vypracování udržitelných strategií a šíření informací o přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Michaela Novotná, ředitelka JAIP o.p.s., jednoho z partnerů projektu, zdůraznila význam projektu: „Projekt NRGCOM si klade za cíl porovnat národní právní rámce pro energetické komunity, vypracovat pro ně udržitelné strategie a přinést doporučení pro podporu jejich rozvoje. Dále se zaměřujeme na výměnu zkušeností a technologických postupů, které mají urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie v Podunají. Plánujeme vytvořit síť ‚ambasadorů‘ energetických komunit, kteří budou poskytovat podporu a mentoring dalším skupinám. Zároveň se zavázali konsolidovat osvědčené postupy do digitální platformy a vytvořit příručku pro podporu lokálních změn v hospodaření s energií.

V rámci tohoto projektu dojde k výměně zkušeností a technologických postupů, které mají urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. Projekt plánuje vytvořit síť „ambasadorů“ energetických komunit, kteří budou poskytovat podporu a mentoring dalším skupinám. Zároveň se projekt zavázal konsolidovat osvědčené postupy do digitální platformy a vytvořit příručku pro podporu lokálních změn v hospodaření s energií.

Tento přístup k energetice je v souladu s novými trendy v Česku, kde komunitní energetika umožňuje domácnostem odebírat energii za spotové ceny. Novela zákona, která vstoupí v platnost 1. července 2024, umožní majitelům solárních panelů sdílet vyrobené přebytky elektřiny a nakupovat další potřebné energie za tržní ceny“, poznamenává Novotná. Tento krok otevírá cestu k efektivnějšímu a flexibilnějšímu využívání obnovitelných zdrojů a podporuje decentralizaci energetického systému.

Rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Vojtěch Stehel, přímo komentoval účast VŠTE v projektu NRGCOM:

VŠTE se mimo jiné zaměřuje na výzkum v oblasti energetiky, pracuje na zvyšování energetické účinnosti, nových aplikací technologií pro obnovitelné zdroje energie a celkově konceptu energetických komunit. Jsme tzv. asociovaným partnerem této iniciativy a rádi bychom přispěli naším odborným pohledem a souvisejícími aktivitami.“

Projekt NRGCOM a komunitní energetika společně představují důležitý krok k dosažení energetické soběstačnosti a udržitelnosti v regionu Podunají i v celém Česku. Doba trvání projektu NRGCOM je naplánována do 30. června 2026 s celkovým financováním ve výši EUR 2 026 442,18. Další informace o průběhu projektu lze sledovat na sociálních sítích projektu NRGCOM.

 

O projektu NRGCOM

Partneři projektu: DDRIÜ South Transdanubian Regional Innovation Agency, Lead Partner, Maďarsko, IMRO-DDKK Environmental Nonprofit Ltd., Maďarsko, Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP), Česká republika, Forschung Burgenland GmbH., Rakousko, Istrijská regionální energetická agentura (IRENA), Chorvatsko, Energetická agentura Savinjska, Šaleška a Koroška (KSSENA), Slovinsko, Pazardžická regionální správa (PRA), Bulharsko, Regionální agentura pro hospodářský rozvoj Šumadije a Pomoravlje (REDASP), Srbsko, Rumunská síť energetických měst (OER), Rumunsko, FORS Montenegro – Nadace pro rozvoj severní Černé Hory, Černá Hora, Deggendorfský technologický institut (DIT), Německo, Národní energetický klastr (NEK), Slovensko, Aliance pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje (AEER), Moldavsko.

Identifikační číslo: DRP0200163
Doba trvání projektu: 1. ledna 2024 – 30. června 2026
Celkové financování: EUR 2 026 442,18

Projekt NRGCOM je podporován z programu Danube Regional Programme, spolufinancovaného Evropskou unií.

Další podrobnosti a aktuální informace o průběhu projektu sledujte na sociálních sítích: https://www.facebook.com/nrgcomprojecthttps://www.linkedin.com/company/nrgcomproject, https://www.instagram.com/nrgcomproject/

Menu