Přejít na hlavní obsah

START:
4. 4. 2023

Program Blended intensive program na VŠTE

V týdnu 27.–31. března 2023 proběhla na VŠTE fyzická část programu Blended intensive program (BIP) organizované Ústavem znalectví a oceňování v rámci Erasmus +.

Blended intensive programs jsou krátké intenzivní programy, které využívají inovativní způsoby učení, výuky a školení pro studenty a akademické pracovníky včetně využití online spolupráce. Během BIP programů absolvují skupiny studentů nebo zaměstnanců krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí v kombinaci s povinnou virtuální složkou usnadňující kolaborativní online učení a týmovou práci.

Studenti z několika zemí měli možnost navštívit přednášky zajímavých osobností na různá ekonomická témata. Samozřejmostí byl i prostor pro vzájemné poznávání účastníků programu a návštěva zajímavých míst regionu. Hlavním tématem celého programu je: „Založení firmy – Simulační hra“. Hra simuluje tržní prostředí. Hráč je v pozici manažera výrobního podniku, který produkuje nealkoholické nápoje. Účelem hry je založit životaschopnou společnost, která bude dosahovat kladných hospodářských výsledků a generovat pozitivní ekonomickou přidanou hodnotu. Cílem hry je maximalizace ekonomické přidané hodnoty, která představuje ekonomický zisk po úhradě všech nákladů včetně nákladů na vlastní kapitál (dividendy) a cizí kapitál (úroky): EVA = NOPAT – C × WACC. Pro tvorbu pozitivní ekonomické přidané hodnoty je důležité dosazovat vyšší rentability kapitálu, než jaké jsou alternativní náklady kapitálu.

Virtuální část programu navazuje v termínu 1.–26. dubna 2023, hlavním koordinátorem a průvodcem celé simulační hry je pan Ing. Pavel Rousek, Ph.D.

Komunikačním jazykem programu je angličtina a programu se účastní 20 účastníků ze čtyř zemí (Polsko, Rumunsko, Slovensko, ČR).

Program Blended intensive program na VŠTE
 
Program Blended intensive program na VŠTE
 
Program Blended intensive program na VŠTE
 
Program Blended intensive program na VŠTE
 
Program Blended intensive program na VŠTE

Menu