Přejít na hlavní obsah

START:
29. 5. 2024

Pokusy ve školce VŠTE: Vesmír, letectví a kosmonautika

Pokračující spolupráce členů Katedry informatiky a přírodních věd se ZŠ a MŠ VŠTE přinesla dětem další ze série pravidelných fyzikálních pokusů, kdy se děti seznamují s fyzikálními znalostmi hravou formou. Tentokrát na téma Vesmír, letectví a kosmonautika, a to ve středu 22. května. Průběh pokusů popisuje Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D.

V části věnované letectví jsme se zaměřili na to, proč letadlo létá a jakým způsobem se ovládá. Jednoduché principy byly demonstrovány na papírových a polystyrenových modelech. Děti házely a upravovaly papírové vlaštovky, aby zjistily, co jaká úprava udělá.

Od letadel jsme se přesunuli do vesmíru, k raketám. Dětem byly rozdány malé papírové modely raket s papírovými slámkami. Při fouknutí do slámky došlo k vystřelení rakety. To sklidilo velký úspěch, nejen u dětí, ale i u učitelského sboru. Všichni se předháněli, čí raketa poletí dál.

Počasí nám bohužel nepřálo, ale i přesto se podařilo zrealizovat i poslední část – vystřelení rakety. Z plastové láhve naplněné lihovými parami, pro jistotu připevněná k vodícímu provazu, se po zapálení stala skutečná raketa.

Posledním pokusem bylo vytvoření modelu Sluneční soustavy. Dětem byly rozdány fotky Slunce, Měsíce a jednotlivých planet Sluneční soustavy a na chodbě pak vytvořily živý model, když byly rozestavěné na správné značky umístěné tak, aby zachovávaly poměr skutečných vzdáleností.

Menu