Přejít na hlavní obsah

START:
30. 4. 2024

Oficiální zahájení přeshraničního projektu SiPMO

Ve dnech 29. a 30. dubna 2024 byla na VŠTE oficiálně zahájena realizace projektu Simulovaná projektová kancelář (SiPMO), registrační číslo BYCZ01-120. Projekt přinese studentům nové nástroje pro výuku projektového managementu. Díky spolupráci Ústavu podnikové strategie VŠTE s bavorskou partnerskou institucí, kterou je Hochschule Hof, dojde k obohacení studijních materiálů i o přístupy projektového řízení uplatňované v sousední zemi. Naši absolventi lepší startovní pozici pro uplatnění na přeshraničním trhu práce.

Výuku projektového managementu považujeme za velice potřebnou, protože jeho principy je možné uplatnit v rámci různých pracovních pozic i ve vlastním podnikání. Správné řízení projektů se kromě zaměření na dosažení požadovaného cíle zabývá také optimalizací zdrojů, řízením rizik, podporou komunikace a spolupráce, zajištěním kvality a neustálým zlepšováním procesů.

Jedná se o dynamický proces a tomu chceme přizpůsobit i obsah vzdělávání. Vytvořena bude komplexní webová platforma v českém, německém a anglickém jazyce. Její součástí bude také komunikační fórum pro interakci studentů i vyučujících z obou zemí. Teoretický základ pro výuku bude zprostředkován pomocí online videokurzu zaměřeného na tradiční a agilní metody projektového řízení. Kurz bude doplněn případovými studiemi a nástrojem pro testování. Praktický nácvik principů projektového řízení bude umožněn díky manažerské hře simulující řízení reálného projektu.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím programu Interreg Bavorsko-Česko 2021 – 2027.

Menu