Město Kaplice

 

Hledáme zájemce na obsazení pozice referenta odboru stavební úřad

Hlavní náplň činnosti: výkon agendy stavebního úřadu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výběrového řízení se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje zákonem stanovené podmínky, tedy která je:

  • státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
  • dosáhla věku 18 let,
  • je způsobilá k právním úkonům,
  • je bezúhonná,
  • ovládá jednací jazyk,
  • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
  • řidičský průkaz

V případě zájmu nás kontaktujte na mail: ivana.chroma@mestokaplice.cz

nebo na tel.: 380 303 117

www.mestokaplice.cz