Měřící trať radiálních čerpadel

Základní specifikace:

Měřící trať radiálních čerpadelNavržená měřící trať určená pro laboratorní cvičení představuje soustavu, ve které jsou zapojena dvě odstředivá čerpadla. Jejich zapojení umožňuje stanovit provozní charakteristiky jednotlivých čerpadel i společné charakteristiky dvou čerpadel pracujících v sériovém nebo paralelním zapojení.

Potřebné komponenty a minimální specifikace:
  • Dvě odstředivá čerpadla stejného typu a parametrů s průtokem do 1dm3/s a s dopravní výškou do 10m
  • Tři měřící clony pro stanovení průtoku včetně snímačů tlakové diference
  • 4 snímače tlaku do 0,5MPa
  • Záznamník dat s 10 vstupy pro měření v interiéru (laboratoři) s příslušenstvím
  • 5 uzavíracích armatur
  • Vlastní trať složená z nosné konstrukce, dvou nádrží o objemu do 1m3 a potrubí včetně tvarovek v celkové délce cca 20m
  • Přenosný ultrazvukový průtokoměr