LOGI 2013

Konference s tradicí. Jde již o 14. roční mezinárodní vědecké konference zaměřené na problematiku nových trendů a očekávání v logistice, logistických činností a služeb a progresivních technologií používaných v logistických procesech.

Termín: 10. října 2013
Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice – sál Rožmberk
Pořadatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Dopravní fakulta Jana Pernera a Institut Jana Pernera, o. p. s., Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola logistiky Přerov.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
časopis LOGI: https://www.degruyter.com/view/j/logi?rskey=FLfjd1&result=2