Kam po studiu

Partnerskou institucí VŠTE při realizaci projektu „Kam po studiu?“, registrační číslo KPF-01-040,  je rakouská Fachhochschule Oberösterreich z Welsu. Cílem projektu je výměna zkušeností a vytvoření sítě kontaktů mezi studenty a pedagogy prostřednictvím společných setkání, workshopů, diskusí na téma budoucího zaměstnání studentů, a to jak v Rakousku, tak v České republice. Součástí projektu budou i tematické exkurze.  Přínosem bude také zlepšení orientace na trhu práce. Studenti dostanou možnost seznámit se s podniky, které působí v příhraničních oblastech Rakouska a České republiky a seznámí se s dynamickým rozvojem stále se měnících kvalifikačních profilů budoucích zaměstnavatelů

Posílení navázaného partnerství přispěje k budoucí vědecké a pedagogické spolupráci mezi akademickými pracovníky obou institucí. Projekt bude realizován až do března 2019.

Období realizace: 2018 – 2019

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů

 

Projekt „Kam po studiu?“ na Jihočeské televizi

Workshop ve Welsu

Workshop v Českých Budějovicích

Závěrečné shrnutí projektu