International Business Week v Moskvě

V mezinárodní účasti byli zastoupeni studenti z Nizozemí, Číny, Ruska a VŠTE. Studenti řešili v mezinárodních pětičlenných týmech případové studie společností SAP (3 týmy) a M.Video (3 týmy), které před započetím řešení měli možnost navštívit a jejich zástupcům po prezentaci klást otázky. Závěrečné řešení v podobě prezentace a její obhájení proběhlo dne 15.1.2016 v Ruské ekonomické Plechanovově univerzitě, která je nejstarší ruskou vysokou školou ekonomickou. Za VŠTE se účastnili Ing. Robert Zeman, Ph.D. (lektor), studenti Katarína Klačanská, Jan Tománek, Roman Kmec, Přemysl Mikolášek. Studenti VŠTE v mezinárodní konkurenci podali vynikající výkony a byli zastoupeni v týmech, které se umisťovali na předních místech.