Informace pro zahraniční zájemce o bakalářské studium v českém jazyce

Zájemci z EU

– Doložit účel pobytu (originál přijetí ke studiu, nebo úředně ověřenou kopii)
– Podání žádosti na území ČR (3 měsíce bez problémů)
– Cestovní pas, foto 3,5×4,5 cm
– Vyplnit fialovou žádost
– Doklad o zajištění ubytování
– Doklad o zdravotním pojištění
– Vše je bez poplatků
– Cizinecká policie má 30 dnů na vyřízení žádosti

 

Zájemci mimo EU

– Žádají o vízum
– Podává se na českém zastupitelském úřadu v zahraničí
– Vyplnit zelenou žádost
– Kolej – potvrzení o ubytování
– Doklad o účelu pobytu – přijetí ke studiu
– 2 fotky, cestovní pas
– Prokázat zajiťění finančních prostředků, na 12 měsíců 24 240 Kč předložit v hotovosti ve volně směnitelné měně; nebo výpis z účtu + mezinárodně uznávaná platební karta
– Výpis z rejstříku trestů z domovského státu ne starší 180 dnů, nutno přeložit znalcem s  kulatým razítkem
– Po vstupu na území ČR do 3 dnů musíte dojít na cizineckou policii si vyzvednout průkaz k dlouhodobému pobytu, poplatek 1000 Kč
– Lhůta pro vyřízení 60 dnů od podání žádosti (vč. všech náležitostí žádosti)
– Před udělením víza předložit doklad o uzavření zdravotního pojištění po celou dobu pobytu

 

Kontakt

Erasmus – výběrové řízení pro akademický rok 2014/2015
Vízové informace mvčr
V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte cizineckou policii:
ocpcb@mocr.cz
+ 420 974 226 851-9
Řízení i odpovědi jsou v českém jazyce.
Centrum pro podporu integrace cizinců
Poskytované služby:
– Poradenská a informační činnost
– Právní poradenství
– Sociokulturní kurzy
– Kurzy českého jazyka
– Internetové pracoviště a knihovna
– Kurzy základní počítačové gramotnosti
www.integracnicentra.cz
Kněžkodvorská 2296, 370 04 České Budějovice