Historie Studentské vědecké odborné činnosti

Výsledky SVOČ 2019

SVOČ 2019Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 10 soutěžících. V technické sekci se v tomto roce soutěž nekonala.

Sekce ekonomická

 1. Tereza Poláčková – Účetní závěrka ve vybraném podniku
 2. Tereza Geierová – Inovace nabídky produktů cestovního ruchu ve zvolené oblasti
 3. Miroslava Nová – Analýza vnějšího prostředí na vybraném podniku

 

Výsledky SVOČ 2018

SVOČ 2018Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 11 soutěžících. V technické sekci se v tomto roce soutěž nekonala.

Sekce ekonomická

 1. Dita Wágnerová – Analýza životního a neživotního pojištění České pojišťovny, a.s.
 2. Petra Dická – Odměňování zaměstnanců – strategie a mzdová politika
 3. Věra Vochozková, DiS. – Personální a mzdová agenda ve vybraném podniku

 

Výsledky SVOČ 2017

SVOČ 2017Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 9 soutěžících. Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 12 soutěžících.

Sekce ekonomická

 1. Michaela Koubková – Animační služby jako prvek rozvoje péče o zákazníky v cílové destinaci cestovního ruchu
 2. Nikola Pavlová – Malé a střední podniky v České republice
 3. Kristýna Šindelková – MAS v Jihočeském kraji

Sekce technická

 1. Pavel Turek – Prostorová akustika učebny
 2. Patrik Gross – Měření účinnosti spalovacího motoru při využití směsi vodík-kyslíkového plynu
 3. Jan KristekJan Procházka – Návrh převodovky
  David Stix – Technická keramika a její využití v praxi
  Bc. Vladimír Vácha – Vícekriteriální analýza služeb MHD v konkrétní rozhodovací situaci

 

Výsledky SVOČ 2016

SVOČ 2016Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 9 soutěžících. V technické sekci se v tomto roce soutěž nekonala.

Sekce ekonomická

 1. Martin Dvořák – Návrh bodového systému pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 2. Šárka Knetlová – Optimalizace strategických činností nákupu v mezinárodní společnosti
 3. Michal Šuta – Krizový management

 

Výsledky SVOČ 2015

SVOČ 2015Sekce ekonomická

 1. Dita Wágnerová – Analýza životního a neživotního pojištění České pojišťovny, a.s.
 2. Petra Dická – Odměňování zaměstnanců – strategie a mzdová politika
 3. Věra Vochozková, DiS. – Personální a mzdová agenda ve vybraném podniku

Sekce technická

 1. Petra Blažková – Návrh kulturně-vzdělávacího centra s bezbariérovým přístupem
 2. Michal Lávička – Modulární architektura
 3. Petr Svárovský – Rodinný dům Podhrad

 

Výsledky SVOČ 2014

Sekce ekonomická

 1. Filip Rýc – Dirtpark Boršov nad Vltavou
 2. Jiří Štein – Podmínky podnikání fyzických osob v České republice v porovnání se zahraničím
 3. Lucie Krejčová – Analýza konkurence na maloobchodním trhu ve zvolené oblasti
  Leona Bezstarostiová – Analýza konkurence na maloobchodním trhu ve zvolené oblasti

Sekce technická

 1. Daniela Štroufová – Tepelné izolace šikmých střech a systematické tepelné mosty
 2. Milan Lávička – Projekt kavárny s vyhlídkou
 3. Soňa Doležalová – Návrh přestavby nemovité kulturní památky v intravilánu

 

Další ročníky soutěže