Fyzikální model pánve pro rafinaci hliníku

Fyzikální model pánve pro rafinaci hliníku

Základní princip fyzikálního modelování odstranění rozpuštěného vodíku z hliníkové taveniny spočívá v odstraňování rozpuštěného kyslíku z modelové kapaliny (vody) za pomoci argonu. Pro kontinuální měření obsahu kyslíku slouží optické sondy firmy METTLER-TOLEDO InPro6860i/12/120/mA Ex včetně komponentů, dovolující měření obsahu rozpuštěného kyslíku do 26 mg∙l-1 (26 ppm). Pro sondy byl firmou MULTICORE Research & Development vyvinut systém, který splňuje požadavky na měření koncentrace kyslíku včetně komunikace přes PC, archivace dat a jejich hodnocení. Konstrukce modelu je poskládána kolem zdvižné plošiny, která umožňuje regulaci hloubky ponoření rotoru do modelu pánve. Mezi další volitelné parametry patří typ rotoru, počet otáček, průtok plynu, opotřebení rotoru, případně model pánve.

Fyzikální model pánve pro rafinaci hliníkuFyzikální model pánve pro rafinaci hliníkuFyzikální model pánve pro rafinaci hliníku