Elektromechanický zkušební stroj s optickým průtahoměrem

Univerzální statický testovací systém LabTest 6.250 je vhodný pro testování široké škály materiálů a celých výrobků v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu a zkoušky nízkocyklové únavy. Maximální jmenovité zatížení stroje je 250 kN, šířka a výška pracovního prostoru 630×1550 mm. Pracuje s rozsahem zkušebních rychlostí 0,00005 až 700 mm/min. Přístroj je ovládán prostřednictvím ovládacího softwaru Test&Motion®, který slouží k řízení zkušebních metod dle norem EN, ISO, ASTM a GOST. Součástí stroje je také optický průtahoměr ONE k měření protažení vzorků v reálném čase při různých typech zkoušek zkouška tahem, tlakem, střihem, test ohybu, torzní a únavový test).

Elektromechanický zkušební stroj s optickým průtahoměrem