Databáze poskytovatelů expertních a poradenských služeb

INTERNÍ EXPERTI (VŠTE):

JMÉNO EXPERTA ODKAZ NA IS OBLAST PORADENSTVÍ
Ing.  Jaroslav Kollmann https://is.vstecb.cz/osoba/17894 Inovace a kvalita
 Ing. Milan Talíř https://is.vstecb.cz/osoba/22589 Řízení a strategie
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. https://is.vstecb.cz/osoba/4056 Organizační kultura a kompetence
Ing. Iva Klementová, Ph.D. https://is.vstecb.cz/osoba/klementova Organizační kultura a kompetence
doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D. https://is.vstecb.cz/osoba/12305 Regionální rozvoj a cestovní ruch
Ing. Radim Dušek, Ph.D. https://is.vstecb.cz/osoba/13150 Marketing
prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D. https://is.vstecb.cz/osoba/24203 Strojírenství
doc. Ing. Ondrej Stopka, PhD. https://is.vstecb.cz/osoba/13211 Doprava a logistika
Ing. Vladimír Ľupták, PhD. https://is.vstecb.cz/osoba/22868 Doprava a logistika
Ing. Michal Kraus, Ph.D. https://is.vstecb.cz/osoba/19514 Stavebnictví
Ing. et Ing. Petra Machová https://is.vstecb.cz/osoba/21525 Stavebnictví
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA https://is.vstecb.cz/osoba/8434 Informatika a přírodní vědy
Ing. Josef Šedivý https://is.vstecb.cz/osoba/12483 Informatika a přírodní vědy
Ing. Veronika Šanderová, MSc. https://is.vstecb.cz/osoba/veronika.sanderova Finance a oceňování
Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD. https://is.vstecb.cz/osoba/vrbka Finance a oceňování
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D. https://is.vstecb.cz/auth/osoba/frischer Informatika
doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D. https://is.vstecb.cz/auth/osoba/marousek Enveronment
doc. Ing. Ladislav Socha, MBA, Ph.D. https://is.vstecb.cz/auth/osoba/23146 Numerické modelování a konstrukce
doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D. https://is.vstecb.cz/auth/osoba/23145 Numerické modelování a konstrukce

Další osoby dle kateder

Katedra strojírenství https://is.vstecb.cz/lide/pracoviste?lang=cs;zobrazid=5610103840;zpet=..%2Flide%2Fpracoviste
Katedra dopravy a logistiky https://is.vstecb.cz/lide/pracoviste?lang=cs;zobrazid=5610103820
Katedra stavebnictví https://is.vstecb.cz/lide/pracoviste?lang=cs;zobrazid=5610103830;zpet=..%2Flide%2Fpracoviste
Katedra informatiky a přírodních věd https://is.vstecb.cz/lide/pracoviste?lang=cs;zobrazid=5610103850;zpet=..%2Flide%2Fpracoviste
Katedra managementu https://is.vstecb.cz/auth/lide/pracoviste?zobrazid=5610103421
katedra řízení lidských zdrojů https://is.vstecb.cz/auth/lide/pracoviste?zobrazid=5610103420
Katedra cestovního ruchu https://is.vstecb.cz/auth/lide/pracoviste?zobrazid=5610103480
Ústav znalectví a oceňování https://is.vstecb.cz/auth/lide/pracoviste?zobrazid=56101039

 

EXTERNÍ EXPERTI

JMÉNO EXPERTA ODKAZ NA LinkedIn /relevantní web OBLAST PORADENSTVÍ
Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D. https://is.vstecb.cz/auth/osoba/koubajan Strojírenství
Ing. Jan Kouba https://www.linkedin.com/in/jan-kouba-b65131123/ Strojírenství
Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D. https://www.linkedin.com/in/bohumil-kraj%C4%8Da-1b0367200/ Strojírenství
Ing. Marek Šafář https://is.vstecb.cz/auth/osoba/26548 Strojírenství
Ing. Martin Stach https://www.linkedin.com/in/martin-stach-853b9aa4/ doprava a logistika
Ing. Gustav Sysel https://www.airport-cb.cz/kontakt/ doprava a logistika
 Ing. Lucie Krobová https://is.vstecb.cz/auth/osoba/krobova stavebnictví
Ing. Luděk Mlnařík https://www.sspcb.cz/o-skole/ucitele-a-ucitele-ov/ing-mlnarik-ludek/ stavebnictví
Ing. Blanka Pelánková https://is.vstecb.cz/auth/osoba/pelankova stavebnictví
Ing. Robert Šinkner, MBA https://www.linkedin.com/in/robert-%C5%A1inkner-904aa56b/ stavebnictví
Ing. arch. Jaromír Srba, Ph.D. https://www.cka.cz/svet-architektury/architekti-a-projekty/seznam-architektu/ing-arch-srba-jaromir stavebnictví
Ing. Bára Baštová https://www.interierovalaborator.cz/ stavebnictví
 Ing. František Konečný, Ph.D. https://www.hlidacstatu.cz/osoba/Funkce/frantisek-konecny stavebnictví
Ing. Jaroslava Kmínková https://is.vstecb.cz/auth/osoba/17713 stavebnictví
Ing. Martin Kmínek https://www.gpkminek.cz/ stavebnictví
Ing. Radim Galko, Ph.D. http://www.centrumsluzebtabor.cz/static/ing-radim-galko-ph-d/ stavebnictví
RNDr. Jaroslav Krieg https://www.linkedin.com/in/jaroslav-krieg-2104a172/ Informatika a přírodní vědy