Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojují se do něj zpravidla mateřské školy, základní školy a střední školy, ale je určen i vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele. Z tohoto důvodu mají pedagogové, kteří se podílejí na výuce či tvorbě programů Doplňujícího pedagogického studia možnost se ucházet o grant na individuální mobilitu.

Databázi nabídek kurzů Comenius a Grundtvig naleznete zde.

Další informace naleznete na webových stránkách NAEP:

Obecné informace o programu Comenius

Sekce o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zde.