Akademický pracovník - Ústav podnikové strategie

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

 

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE

KATEDRA MANAGEMENTU

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/doktorad

Požadavky:

 • Minimálně vysokoškolské magisterské vzdělání (Ing.) se zaměřením v oboru Podniková ekonomika a management a další příbuzné obory.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti.
 • Schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Občanská a morální bezúhonnost.
 • Znalost anglického jazyka.
 • 100% úvazek.

Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu.
 • Nadstandardní platové podmínky.
 • Práci v tvůrčím a empatickém pracovním kolektivu.
 • Založení vlastního výzkumu s maximální podporou.
 • Možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů.
 • Možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce.
 • Dotované stravování.
 • Mateřská škola.
 • 6 týdnů dovolené.

 

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent

Profilace: Statistika, Informatika, Modelování podnikových procesů

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před jeho dokončením.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání a tvůrčí činnost.
 • Schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Občanská a morální bezúhonnost.
 • Znalost anglického jazyka.
 • 100% úvazek.

 Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu.
 • Nadstandardní platové podmínky.
 • Založení vlastního výzkumu s maximální podporou.
 • Možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů.
 • Možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce.
 • Dotované stravování
 • Mateřská škola.
 • 6 týdnů dovolené.

 

KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/docent/profesor

Profilace: Řízení lidských zdrojů, Podniková psychologie a sociologie.

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před dokončením, doc./prof. výhodou,
 • aktivní publikační činnost,
 • zkušenost s realizací výzkumných projektů a grantů,
 • znalost AJ,
 • aktivní účast při vytváření nových studijních programů,
 • 100% úvazek, nebo možnost snížení.

Nabízíme:

 • Nadstandartní rozvojové a platové podmínky,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů.

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Černá, tel. 387 842 103, email: cerna.lucie@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika