Akademický pracovník - Ústav podnikové strategie, Katedra managementu

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

 

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE

KATEDRA MANAGEMENTU

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/doktorand

Požadavky:

 • Minimálně vysokoškolské magisterské vzdělání (Ing.) se zaměřením v oboru Podniková ekonomika a management a další příbuzné obory,
 • osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti,
 • schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu,
 • analytické myšlení, kreativita, pečlivost,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost anglického jazyka,
 • 100% úvazek.

Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu,
 • nadstandardní platové podmínky,
 • práci v tvůrčím a empatickém pracovním kolektivu,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů,
 • možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce,
 • dotované stravování,
 • mateřská škola,
 • 6 týdnů dovolené.

 

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/

Profilace: Statistika, Informatika, Modelování podnikových procesů

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před jeho dokončením,
 • osobní zaujetí pro nové poznání a tvůrčí činnost,
 • schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu,
 • analytické myšlení, kreativita, pečlivost,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost anglického jazyka,
 • 100% úvazek.

Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu,
 • nadstandardní platové podmínky,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů,
 • možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce,
 • dotované stravování,
 • mateřská škola,
 • 6 týdnů dovolené.

 

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru,
 • přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Černá, tel. 387 842 103, email: cerna.lucie@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika