Akademici VŠTE komentují aktuální dění v regionu

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích plní svou třetí roli mimo jiné tím, že naši akademici a experti komentují aktuální události a témata v médiích. Odborníci ze všech ústavů a kateder VŠTE (tedy ze Znaleckého ústavu, katedry stavebnictví, strojírenství, dopravy a logistiky, informatiky a přírodních věd, řízení lidských zdrojů, managementu, cestovního ruchu a marketingu atd.) se pravidelně účastní natáčení reportáží do zpravodajství České televize, Jihočeské televize a dalších médiích.

Akademici z VŠTE mohou fundovaně vyhodnocovat aktuální situaci nejen v jihočeském regionu, ale i v celé Evropě díky svému know-how, zkušenostem z praxe, spolupráci napříč katedrami a celkovému nadhledu v různých oborech: strojírenství, stavebnictví, znalectví, doprava a logistika, ekonomie, chemie, řízení lidských zdrojů a mnoho dalších.

Níže najdete odkazy na reportáže, kterých se experti z VŠTE účastnili.

  • Pro Českou televizi komentoval přestavbu vodní nádrže Orlík na přečerpávací elektrárnu Ing. Jan Kolínský, Ph.D. z Katedry strojírenství VŠTE. K dispozici zde v čase ~ 21:30
  • Pro Českou televizi komentoval otevření první jihočeské dálniční odpočívky doc. Dr. Ing. Luboš Podolka z Katedry stavebnictví VŠTE. K dispozici zde v čase ~ 13:30
  • Pro Českou televizi komentoval dostavbu jaderné elektrárny Dukovany Ing. Pavel Rousek, Ph.D. z Ústavu znalectví a oceňování VŠTE, skupina Ekonomie. K dispozici zde v čase ~ 9:40