Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

TAČR logo

Cílem projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“, (TL02000136) je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů. VŠTE na řešení projektu spolupracuje s Ekonomickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni.

Období realizace: 2019-2021

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta