Turdibimetr WTB Turb 430 IR

Základní specifikace:

Turdibimetr WTB Turb 430 IRTurbidimetr přenosný Turb 430 IR je bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pro měření podle ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrické bázi nebo jako model s bílým světlem s wolframovou lampou podle US EPA 180.1. Přepínání rozsahů měření probíhá na základě funkce AutoRange automaticky. Přesné měření v nízkých rozsazích (pitná voda) je zcela bezproblémové. Měření a 3 bodová kalibrace probíhá pomocí jasných pokynů z menu na displeji.

Kalibrace se provádí s AMCO® standardy. Až 1000 datových vět s naměřenými hodnotami vč. identifikačního čísla lze uložit do paměti a později v souladu s GLP/AQA přes laboratorní stanici LabStation s pomocí výkonného programu LSdata přenést do PC a zpracovat. Kvalita naměřených výsledků podporuje také nastavitelný interval kalibrace s dokumentací.

Technické parametry:

Měřicí princip: nefelometrický (90° rozptyl světla)
Zdroj světla: IR-LED/wolfr. lampa
Rozsahy měření: NTU 0 … 1100 0 … 1100
Rozlišení: 0,01 NTU v rozsahu 0,00 … 9,99

0,1 NTU v rozsahu 10,0 … 99,9

1 NTU v rozsahu 100 … 1000 (1100)

Přesnost: ±2% z měř. hodn. nebo ±0,01 NTU
Reprodukovatelnost: <0,5% nebo ±0,01 NTU/FNU
Kalibrace: autom. 3 bodová
Doba odezvy: cca 3 s (IR)
Kyvety: 28 x 60 mm
Objem vzorku: 20 ml
Rozhraní výstupu: RS 232 (USB)