Studijní programy VŠTE splňují nejvyšší nároky, potvrdila mezinárodní akreditace

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 5. června 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala k 1. červnu certifikát o akreditaci Bachelor of Business Administration. Znamená to, že její studijní programy a kurzy splňují požadavky Boloňského procesu. Tím se usnadňuje spolupráce, výzkum a výměna studentů v zemích, které ji podepsaly.

„Každá taková vysoká škola se stává žádanější, protože je zárukou, že se stále zlepšuje a udržuje svou mezinárodní konkurenceschopnost. To vede k motivaci a poskytuje prostor k dalšímu růstu,“ říká Michal Ruschak z Oddělení strategie, inovací a kvality VŠTE.

V praxi to znamená, že studenti takto akreditované školy mají větší prostor rozvíjet své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Škola pak zase hlavně zlepšuje a rozvíjí studijní programy. Na VŠTE konkrétně ve studijním oboru Ekonomika podniku v prezenční i kombinované formě.

Akreditace, kterou škole udělila mezinárodní nezisková organizace ECBE (European Council for Business Education) zatím platí rok a mezitím školu čeká další kontrola. To jen potvrzuje přísná pravidla s ní spojená. Také dosavadní hodnocení mělo více kol. Komisaři ECBE posuzovali nejen předložené zprávy, ale přímo v Českých Budějovicích i zázemí školy a úroveň výuky, hovořili se studenty a zaměstnanci. Závěrečnou posudkovou zprávu projednala rada komisařů a definitivní slovo mělo představenstvo ECBE. Tato organizace působí po celém světě a pomáhá institucím poskytovat kvalitní vzdělání v oblastech obchodu, ekonomie nebo managementu.

Certifikát o akreditaci studijního programu VŠTE získala na mezinárodní konferenci ve skotském Edinburghu.Škola tím potvrdila, že splňuje požadavky European Higher Education Area (EHEA)  jak je stanoveno i ve směrnicích Evropské unie. Zavázala se také, že poskytne studentům co nejlepší vzdělávací možnosti a různé formy služeb jako jsou akreditace programů, programy v rámci celoživotního vzdělávání, pomoc s evropskými projekty (granty) nebo hledání partnerů pro výzkum, konference, semináře, regionální setkání či networking.