Marek Lazecký - restaurace na Kopečku

NÁZEV: Restaurace na Kopečku
STUDENT: Marek Lazecký

TYP PROJEKTU: Ateliérová tvorba
SEMESTR: Zima 2019
STUDIJNÍ PROGRAM: Pozemní stavby
PŘEDMĚT: Ateliér 1.
VYUČUJÍCÍ: Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D., Ing. Aleš Kaňkovský

Anotace:
Objekt je navržený o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží obdélného tvaru. V podzemním podlaží jsou navržena parkovací stání pro zaměstnance, technická místnost a skladovací místnost. Hlavní vstup je koncipován cca v 1/2 západní (uliční) strany. Ze zádveří je přístup do restaurace a hned naproti vstupu, tak aby byl umožněn kontakt zákazníků se zaměstnanci, je umístěn výčep. Restaurace je vybavena tankovým pivem a tyto jsou umístěny v hliníkové prosklené stěně, která se nachází u chodby vedoucí k hygienickému zázemí, aby návštěvník neminul tuto dominantu. V ploše prostoru vyčnívají sloupy s hřibovými hlavicemi, které dodávají prostoru zajímavý design. Hygienické zázemí disponuje ženskými, mužskými i invalidními toaletami. V objektu jsou navržené dvě úklidové místnosti. V zázemí pro zaměstnance je počítáno s šatnami pro obě pohlaví a příslušenstvím (WC, umývárna, sprcha), čajovou kuchyňkou, kanceláří pro vedoucího a kuchyní (teplá a studená kuchyně, mytí nádobí, sklad biologického odpadu, mrazicí boxy, skladovací místnosti pro potraviny).

 

16032-Lazecký - Restaurace_poster