Slučák prvních absolventů VŠTE - 8. září 2023

Program:

od 16:00 hod. Přivítání, registrace
17:00 hod. Úvodní slovo rektora
18:00 hod. Prohlídka areálu VŠTE
od 19:00 hod. Volná zábava, DJ