Pyrolyzní reaktor

Pyrolyzní reaktorPyrolyzní reaktor je zařízení, které je schopné zpracovávat vstupy se zvýšeným obsahem uhlíku na pevné, kapalné a plynné produkty pyrolýzy. Díky této vlastnosti umožňuje:

1) výrobu vstupů k vývoji nových materiálů, kompozitů a prvků pro stavebnictví. Jedná se o izolační materiály, stavební materiály, zelené střechy, krytiny, těsnící materiály, procesní kapaliny, filtrační součásti budov, energetický management budov atd. Díky této skutečnosti se reaktor využívá v předmětech Stavebních oborů: Chemii, Poruchách a rekonstrukcích staveb, Stavební fyzice I, Stavebních hmotách, Izolačních materiálech. Samozřejmostí je využití zařízení pro Bakalářské práce a diplomové práce.

2) ve strojírenství je možné řešit vývoj slitin, statiku, akustiku, slévání, obrábění, sváření, provoz, optimalizace, údržba, řízení a odpadový management strojních zařízení. Díky výše zmíněnému nachází zařízení své využití v předmětech Strojírenství Nauka o materiálu I a II, Materiály ve strojírenské praxi a Povrchovém inženýrství, Části a mechanizmy strojů. Samozřejmostí je využití zařízení pro Bakalářské práce tohoto oboru.

3) v ekonomickém oboru systém umožňuje řešení řízení procesů, techno-ekonomické posuzování, rozpočtování, optimalizace finančními ukazateli, environmentální dopady. Tímto se zařízení a jeho výstupy mohou využít v Podnikové ekonomice a Podnikovém řízení napříč studijními obory.

4) využití nachází i v logistice v managementu optimalizace odpadů například v předmětu Fyzika v logistických procesech