Podmínky

Podmínka pro vysílané pedagogy

 • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy) která je držitelem Erasmus University Charter
 • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.

 

Podmínky výukového pobytu

 • Výukový pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.
 • Instituce se musí předem dohodnout na programu výuky hostujícího učitele.
 • Pedagog musí odučit minimálně 5 hodin.
 • Maximální délka pobytu je 6 týdnů.

 

Finanční náležitosti výukového pobytu

 • Pedagog obdrží grant na výukový pobyt v zahraničí, a to buď ve formě stipendia nebo na základě zákona o cestovních náhradách.
 • Pobytové náklady jsou hrazeny formou paušální částky na týden pobytu v zahraničí (u vyúčtování dle zákona o cestovních náhrad představuje tato částka maximum, které lze obdržet na týden). Cestovní náklady se proplácejí odděleně v reálné výši.
 • Výše grantů do jednotlivých zemí naleznete ZDE.

 

ŠKOLENÍ

 

Typy výjezdů a školení

 • Výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) na zahraniční vysokoškolskou instituci. Účelem této cesty je výměna zkušeností formou studijní návštěvy, stínování nebo jiného školení.
 • Výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) do zahraničního podniku na různé typy aktivit – seminář, workshop, kurz, školení.
 • V rámci této aktivity je také možné pozvat zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci v ČR. Grant zaměstnanci podniku přiděluje přijímající vysokoškolská instituce v ČR.

 

Podmínky pro vysílané zaměstnance

 • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy) která je držitelem Erasmus University Charter
 • Pracovník podniku, který přijíždí ze zahraničí na vysokoškolskou instituci, může svůj pobyt realizovat pouze na instituci, která je držitelem Erasmus University Charter.

 

Náležitosti pobytu na školení

 • Školení se musí uskutečnit pouze na zahraniční vysokoškolské instituci, která je držitelem Erasmus University Charter nebo v zahraničním podniku.
 • Výjezd na školení, které se koná na vysokoškolské instituci, se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.
 • Minimální délka pobytu na školení je 1 týden (tj. 5 pracovních dnů a 2 dny cesty), maximální 6 týdnů.
 • Pracovník vysokoškolské instituce, který vyjíždí na školení, musí vypracovat pracovní program školení, ve kterém uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. S pracovním plánem školení musí vyjádřit souhlas jak vysílající vysokoškolská instituce, tak přijímající instituce nebo podnik.
 • Pracovník podniku, který přijíždí na vysokoškolskou instituci, musí pro tuto cestu obdržet pozvání od vysokoškolské instituce.

 

Finanční náležitosti pobytu na školení

 • Zaměstnanec obdrží grant na školení v zahraničí, a to buď ve formě stipendia nebo na základě zákona o cestovních náhradách.
 • Pobytové náklady jsou hrazeny formou paušální částky na týden pobytu v zahraničí (u vyúčtování dle zákona o cestovních náhrad představuje tato částka maximum, které lze obdržet na týden). Cestovní náklady se proplácejí odděleně v reálné výši.
 • Výše grantů do jednotlivých zemí naleznete ZDE.