Přejít na hlavní obsah

START:
3. 11. 2023

Projekt BENEFIT – Finální meeting v Palestině

Ve dnech 16. až 22. 9. 2023 proběhlo v Ramalláhu a Jerichu v rámci projektu BENEFIT finální setkání řešitelů projektu organizovaného partnery z Palestiny.

První den setkání proběhnul Dissemination Meeting, na kterém byl diskutován stav propagace projektu a publikované výsledky. Na meetingu bylo předvedeno a schváleno propagační video projektu a byla provedena revize publikovaných vědeckých výstupů. VŠTE publikovalo počátkem září příspěvek na mezinárodní konferenci IDIMT v Hradci Králové, kde byly prezentovány cíle a dosažené výsledky projektu. V závěru prvního dne setkání byl prodiskutován stav příprav na závěrečnou slavnostní ceremonii a byla provedena revize finančních reportů.

Následující den, v pondělí 18. 9., se uskutečnil slavnostní Closing Ceremony v Palestinian Red Crescent Hall v Ramalláhu s účastí všech partnerů. Na tomto setkání, které znamenalo oficiální uzavření projektu, vystoupili statutární zástupci Palestinských univerzit a v zastoupení ministr zemědělství Palestiny. Byl zhodnocen průběh projektu a dosažené výsledky. V poslední části pak zástupci partnerů převzali ocenění a všichni účastníci projektu obdrželi certifikáty.

Další den zástupci VŠTE navštívili Univerzitu v Jerichu, partnera projektu. Zástupci univerzity pro partnery projektu Benefit zorganizovali exkurzi na datlovou farmu, kde byly předvedeny zařízení a řešení precizního zemědělství pořízené z projektu Benefit.

V závěru pobytu účastníky čekal Management meeting, na kterém byly řešeny organizační, administrativní a finanční záležitosti, spojené ukončením projektu v listopadu 2023. Na setkání byla řešena také organizace finálního setkání zástupců partnerů plánovaná na počátek listopadu v Nitře.

Součástí setkání byl také Social Meeting realizovaný Palestinskými partnery. V rámci této aktivity se akademici z VŠTE zúčastnili slavnostní večeře, navštívili město Betlém a Mrtvé moře.

Projekt BENEFIT Projekt BENEFIT

Projekt BENEFIT

Informace o projektu a aktualitách nalezete zde: https://benefit.edu.ps/

Podpora Evropské komise při vydání této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

Spolufinancováno Evropskou unií

Menu